Logo brummensnieuws.nl
Foto:

Brummen herijkt bomenbeleid

De gemeente Brummen werkt aan een nieuw beleidsplan voor de gemeentelijke bomen. De klimaatverandering is daarvoor een belangrijk motief, maar ook de ontwikkelingen van het ruimtegebruik in de gemeente en biodiversiteit spelen een rol. Dat zegt beleidsadviseur Hans de Geest.

“Het huidige beleidsplan is inmiddels 20 jaar oud”, zegt De Geest. “Dus het is wel aan de orde om het eens tegen het licht te houden. We hebben te maken met een klimaatverandering. Dat betekent dat we bij herplanting bomen moeten kiezen die bestand zijn tegen droogte en hitte. We hebben in de gemeente veel beuken. Die hebben veel te lijden gehad de afgelopen drie zomers. Blijven de zomers zo droog, dan zal een deel het zeker niet redden. In het dorp Brummen heb je kleigrond. Daar gaat het nog wel. Maar in Eerbeek zandgrond, waar regenwater snel diep wegzakt. Een volwassen boom heeft per dag 150 liter water nodig. En als die daar langdurig of frequent niet bij kan, houdt het op een gegeven moment wel op. Dus moet je voor toekomstige aanplant kijken naar bomen met een meer mediterraan karakter als bijvoorbeeld platanen. Het warmer worden van het klimaat maakt het ook noodzakelijk meer bomen te planten. Ze zorgen voor verkoeling.”

Ook biodiversiteit is van belang. De Geest: “Voorbeeld: Van de 16.000 gemeentelijke bomen is 35 procent inlandse eik, zeven procent Amerikaanse eik. Nu we te maken hebben met de grote overlast van de eikenprocessierups en de kostbare bestrijding daarvan, het is misschien verstandig om bij vervanging voor een andere soort te kiezen. Ander voorbeeld: bomen die een grote kruin ontwikkelen zijn gunstig voor insecten en vogels. Dus waar ruimte is moet je die aanplanten.”

Er zijn echter beperkingen bij het kiezen voor aanplant. “Er ligt natuurlijk in het bebouwde gebied nogal wat onder het maaiveld: riool, elektriciteit, kabel, glasvezel. Boven de grond is ruimte steeds schaarser geworden. Stel je voor dat ergens 100 jaar geleden beuken zijn geplant, die nu vervangen moeten worden, dan kom je wellicht op heel andere keuzes. Kan zo’n grote boom nog wel? Gaan de wortels niet dwars door de ondergrondse infrastructuur heen, pas een grote kroon nog wel, nu er huizen dichtbij zijn gebouwd. Maar wat als de te vervangen boom onderdeel uitmaakt van een beeldbepalende laan? Al dat soort zaken houden we nu tegen het licht. Waarbij we overleggen met instanties op het terrein van natuurbeheer en natuurlijk ook met burgers.”
De Geest zegt dat het vervangen van bomen langs de paden der geleidelijkheid gaat. “Het is niet zo dat we straks rigoureus aan het kappen gaan. We vervangen daar waar het nodig is. Vorig jaar ging het om 360 bomen.”

Meer berichten
 


Week 43

STAATSBESTELDe oplossing voor week 43: