Logo brummensnieuws.nl

Hogere lasten en bezuinigingen, maar niet voldoende

GEMEENTE BRUMMEN - De lasten voor de burgers gaan omhoog en er wordt bezuinigd. “Dat is geen leuke, maar wel een noodzakelijke boodschap”, stelt het college in de inleiding van de Programmabegroting 2021-2024. Het is nodig om de financiële basis op orde te krijgen, want anders schuiven de kosten door naar de toekomst en is Brummen op termijn duurder uit. Maar is het voldoende? Nee. Vooralsnog niet.

De lasten voor burgers en bedrijven gaan omhoog (zie elders in dit blad) en er wordt bezuinigd. Zo wordt onder meer het budget Ruimte voor Eerbeek naar 3 ton verlaagd (in 2021, 2022), aflopend naar 2 ton in 2024. Vanaf 2022 gaat Brummen het met drie deeltijdwethouders doen in plaats van vier (levert uiteindelijk 90 mille op).

De maatregelen leiden tot een positief resultaat van 76.000 euro in 2021 en zelfs een plus van 334.000 euro in 2022. Wat overigens te danken is aan incidentele meevallers in die twee jaren in de sfeer van Beschermd Wonen. Daarna is de pret alweer voor bij. Met de huidige inzichten ontstaat in 2023 een tekort van 451.000 euro, in 2024 van een half miljoen.

De financiële positie van Brummen blijft dus ook beroerd. De gemeente heeft een te hoge schuld, de solvabiliteit (de mate waarin de gemeente is staat is haar schulden te betalen) is veel te laag, ruimte om te investeren is er niet, om risico’s op te vangen evenmin. De belastingdruk ligt inmiddels hoger dan gemiddeld in Nederland en bereikt in 2024 het plafond.

Financieel wethouder Ine van Burgsteden beaamt zonder meer dat de situatie zorgelijk is. “Maar met deze begroting hebben we ook alles wat aan tegenvallers te verwachten is meegenomen. In het sociaal domein hebben we bijvoorbeeld aanzienlijke tegenvallers: daar trekken we 1,5 miljoen extra voor uit. Maar we hebben door Berenschot een scan laten uitvoeren, om te kijken hoe we beter met de middelen kunnen omgaan. Ik verwacht dat de kosten daardoor lager uitvallen, dan nu begroot. Daarbij gaan we kijken of er in algemene zin taken zijn, die niet per se door de gemeente uitgevoerd hoeven te worden, maar ook door burgers georganiseerd kunnen worden.”

Burgemeester Alex van Hedel zei er ook enige hoop op te hebben, dat wellicht extra gelden komen van het Rijk: “Veel gemeenten verkeren in grote financiële nood. Door de coronacrisis. Maar ook de decentralisaties. Ik verwacht wel dat het Rijk op de een of andere manier bijspringt.”

Meer berichten
 


Week 42

ADVIESBUREAUDe oplossing voor week 9: