Logo brummensnieuws.nl

Lasten voor burgers in Brummen weer hoger

GEMEENTE BRUMMEN - De gemeentelijke lasten voor burgers en bedrijven in de gemeente Brummen gaan weer fiks omhoog. Stegen die dit jaar al met 12,6 procent ten opzichte van 2019, in 2021 komt daar nog eens 9 procent bij. Dat is vooral te wijten aan een verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) die komend jaar 600.000 euro extra moet opbrengen. Tot en met 2024 komt daar vervolgens jaarlijks nog een ton bij.

Een en ander blijkt uit de programmabegroting 2021-2024 van de gemeente Brummen die gisteren is gepresenteerd. De gemeente heeft de extra inkomsten -plus een aantal bezuinigingen- hard nodig om de het huishoudboekje op orde te krijgen en een verantwoorde reserve te kweken voor het opvangen van onvoorziene tegenvallers.

In 2019 bracht de OZB 3.666.000 op voor de gemeentelijke kas. Dit jaar volgens begroting al 5.037.279 euro. Dat komt omdat de raad vorig jaar besloot, nadat onder meer een forse overschrijding van de kosten in het sociale domein waren gebleken, de opbrengst van de OZB met 1.245.000 te verhogen. Komend jaar wordt de belastingdruk verhoogd met nog eens zes ton en stijgt de opbrengst (inclusief inflatie-correctie) naar 5.743.062 euro. Tot en met 2024 komt daar jaarlijks een ton bij, waarna Brummen de maximaal toegestane ruimte binnen de OZB helemaal heeft geconsumeerd.

Ook andere gemeentelijke lasten stijgen, maar die zijn kostendekkend en leveren Brummen geen extra geld op. Dan gaat het bijvoorbeeld om de afvalstoffenheffing (2021: + 3,5 procent), rioolheffing (2012: + 1 procent) en de begrafenisrechten (2021: + 18,5 procent). Dat de laatste kosten nogal fors stijgen is het gevolg van een onderzoek begin dit jaar naar de exploitatie van de begraafplaatsen. Daaruit bleek dat de gehanteerde tarieven voor de geleverde diensten en grafrechten te laag waren om het beheer van de begraafplaatsen op termijn kostendekkend te krijgen.

Een en ander betekent voor een gemiddeld gezin in de gemeente Brummen (4 personen, met een waterverbruik van 150 m3, gemiddeld aantal legingen afvalcontainers) dat de lokale lasten groeien van 725,80 euro in 2019, naar 817,42 euro in 2020 naar 891 euro in 2021

De provincie Gelderland berekent jaarlijks de lokale lastendruk van de Gelderse gemeenten. Als het gaat om de belastingdruk per inwoner dan staat Brummen in 2020 op de 20ste plaats. In 2019 was dat plaats 39 en in 2018 plek 32.

Meer berichten
 


Week 42

ADVIESBUREAUDe oplossing voor week 9: