Logo brummensnieuws.nl

Woonlasten Brummen stijgen fors

GEMEENTE BRUMMEN - Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) verricht onderzoek naar economische en financiële aspecten van decentrale overheden. Uit de cijfers blijkt dat een gezin bestaande uit drie personen met een koopwoning in Brummen in vergelijking met andere gemeenten in de regio al vrij veel belasting betaalt. 

Alleen in Doesburg is de rekening voor OZB, afvalstoffenheffing en rioolbelasting samen hoger. In Lochem betaalt men evenveel en in Voorts, Rheden, Bronckhorst, Apeldoorn, Zutphen, Doetinchem is een vergelijkbaar gezin goedkoper uit. Uit de cijfers van COELO blijkt dat van deze gemeenten alleen in Rheden en Doesburg de OZB-aanslag hoger is dan in Brummen.

Wonen wordt fors duurder

De gemeente Brummen heeft plannen om de opbrengst van de onroerend zaakbelasting (OZB) de komende vier jaar met bijna zestig procent te verhogen. Inwoners van de gemeente gaan dat ongetwijfeld voelen in de portemonnee. Een verhoging van de gemeentelijke aanslag OZB in de jaren 2021 tot en met 2024 met jaarlijks ongeveer twaalf procent moet het geld in het gemeentelijke laatje brengen.

De forse verhoging van de inkomsten is nodig omdat de bodem van de Brummense gemeentekas is bereikt. De situatie is zo slecht dat vorige week werd bekend dat Gelders gedeputeerde Jan Markink aan de gemeenteraad heeft uitgelegd dat Brummen niet ontkomt aan preventief Toezicht door de provincie. Dat betekent dat Brummen niet meer zelfstandig een begroting kan opstellen en die achteraf ter goedkeuring kan voorleggen het provinciebestuur, maar bij preventief toezicht kijken ambtenaren en bestuurders uit de Gelderse hoofdstad tijdens het begrotingsproces mee.

Dit jaar hebben de inwoners van Brummen al een hogere gemeentelijke aanslag OZB ontvangen omdat de gemeente de opbrengst OZB met 700.000 euro had verhoogd. Waar voorheen door verlaging van de riool- of afvalstoffenheffing de financiële pijn enigszins kon worden beperkt is dat de komende jaren niet meer mogelijk omdat reservepotjes vrijwel leeg zijn.

Opbrengst tonnen hoger

In de aan de raad gepresenteerde begrotingsplannen voor de komende vier jaar wordt de opbrengst respectievelijk met 600.000 (in 2021), 700.000 (in 2022), 800.000 (in 2023) en 900.000 (in 2024) verhoogd. Of deze plannen ook goedkeuring van de gemeenteraad krijgen en of de provincie de raad ook in de gelegenheid stelt om anders te beslissen, moet in de komende weken blijken.

VVD is faliekant tegen

De VVD, de grootste fractie in de Brummense gemeenteraad is echter faliekant tegen. Peter-Paul Steinweg, tot vorig jaar wethouder financiën in de Brummen, zal zich hevig verzetten tegen deze plannen. “Bij de behandeling van de perspectiefnota hebben we een lijst met 25 bezuinigingsmogelijkheden ingediend. Slechts een punt is daarvan overgenomen,” stelt Steinweg vast.”Het college vindt dat Brummen met 2,25 fte wethouders toe kan, maar dat wordt pas na de verkiezingen ingevoerd en we moeten nog maar afwachten hoe de partijen er dan over denken.”

Volgens Steinweg moet in Brummen lef getoond en moeten de uitgaven worden aangepakt. De VVD stelde voor om het Brummense zwembad te privatiseren of te sluiten en ook het gemeenteloket in Eerbeek mag van de VVD dicht zodat het pand kan worden verkocht. Ook wil Steinwegs partij ambtenaren structureel twee dagen thuis laten werken, waardoor in het gemeentehuis de SWB gehuisvest kan worden. “Dergelijke maatregelen leveren misschien in 2021 geen geld op, maar op de langere termijn wel en het is structureel.”

Raad besluit in oktober

Volgens gemeentelijk woordvoerder Gert-Jan van Dijk is nog niet bekend welke plannen uiteindelijk aan de gemeenteraad zullen worden voorgelegd. “Dat wordt eind deze maand duidelijk en in oktober gaat de raad erover beslissen. In ieder geval staat de gemeente voor een stevige opgave om voor de komende vier jaar een sluitende meerjarenbegroting te presenteren waarbij lastige en ingrijpende keuzes voor onze voorzieningen, dienstverlening, inkomsten en uitgaven moeten worden gemaakt.”

Meer berichten
 


Week 37

In week 37 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: