Logo brummensnieuws.nl

Extra uitgaven slaan gat in begroting van Brummen

INTERVIEW - Pas als de door de gemeenteraad van Brummen goedgekeurde de meerjarenbegroting 2021-2024 heeft ingeleverd bij de Provincie, bepaalt Gedeputeerde Staten of de gemeente definitief onder preventief toezicht wordt geplaatst. Dat laat gedeputeerde Jan Markink op vragen van deze krant weten.

Op 25 augustus vertelde de bestuurder van de provincie Gelderland de gemeenteraad dat niet te verwachten is dat Brummen voor de komende jaren een sluitende begroting kan indienen. “Als dat zo is, zal preventief toezicht onvermijdbaar zijn,” kregen de raadsleden die dinsdag te horen.

In een reactie op de begroting 2020-2024 liet het provinciebestuur Brummen nog weten dat, behoudens enkele waarschuwingen, de gemeente onder het gebruikelijke repressief toezicht (dat is toezicht achteraf) bleef.

“Het toezicht voor 2020 is door GS bepaald op basis van de vastgestelde en sluitende begroting,” aldus Markink. “In die begroting was ook ruimte vrijgemaakt om de algemene reserve te voeden met 500.000 euro per jaar. In de loop van 2020 bleek, net als bij veel andere gemeenten, dat op meer posten, zoals het sociale domein, extra geld nodig is.”

Helpende hand

Markink benadrukt dat de provincie niet alleen toezicht houdt, maar Gelderse gemeenten ook ondersteunt als ze hun bestuurskracht en of hun financiële huishouding willen verbeteren. “De provincie en de gemeente Brummen werken op dit moment samen aan een overeenkomst over hoe de gemeente de bestuurskracht kan verbeteren, de taakverdeling in het project Eerbeek Loenen 2030 er uit gaat zien en aan een herstelplan voor hoe de gemeente de financiën op orde kan krijgen en hoe de provincie daarbij kan helpen,” aldus de gedeputeerde.

Als de gemeente Brummen onder dat preventief toezicht komt te staan, dan gaat lopend beleid gewoon door. “Nieuw beleid dat geld kost, moet eerst worden voorgelegd aan de provincie, aldus Markink.

Eerbeek-Loenen 2030

Sinds de Raad van State een streep zette door belangrijke delen van het bestemmingsplan Eerbeek is de provincie nauw betrokken bij het bestemmingsplan Eerbeek en het project Eerbeek-Loenen 2030. In dat dossier wordt een bedrag genoemd van 170 miljoen euro dat door Provincie en Rijk wordt geïnvesteerd. Volgens Jan Markink klopt dat niet helemaal. “Het totale programma zal naar schatting 170 miljoen kosten. Negentig miljoen daarvan wordt betaald door de overheid, door rijk, provincie en gemeente. Voor de provincie zitten de meeste kosten in het verbeteren van de infrastructuur. Het overige deel wordt bijgedragen door de betrokken bedrijven.”

In het kader van ditzelfde dossier heeft het Brummense college de gemeenteraad voor de zomer laten weten dat op het Burgersterrein een aanzienlijk bedrag moet worden afgeschreven “om andere ontwikkelingen mogelijk te maken”. Volgens de gedeputeerde betreft dit gezamenlijke plannen van de gemeente, de provincie en de papierindustrie.”Dat plan betekent,” aldus Jan Markink “behoud van banen en minder overlast. Doel van het plan Eerbeek Loenen 2030 is om de papierindustrie te behouden in de regio. Die levert veel werkgelegenheid op. Tegelijkertijd willen de gemeente en de provincie de overlast van de papierindustrie voor de inwoners verminderen, onder andere door het verkeer van en naar de fabrieken beter te laten lopen.”

Meer berichten
 


Week 37

In week 37 was er geen puzzle De oplossing voor week 45: