Logo brummensnieuws.nl

Zal de goede Sint nog komen?

REGIO - De organisatie van de Sinterklaasintochten in onze gemeente, staat door de heersende Coronaproblematiek behoorlijk op losse schroeven. Grote vraag is wat er wel mag plaatsvinden en wat niet. Kan een intocht nog wel met al de maatregelen en de 1,5 meter afstand? En zo ja, hoe moet dit dan worden gehandhaafd? Allemaal vraagstukken waar bijvoorbeeld de Ondernemersverenigingen van Eerbeek en Brummen zich over hebben gebogen. En met hen uiteraard ook de organisatie in Hall.

Elk jaar neemt in Brummen de OVB (Ondernemersvereniging Brummen) de organisatie van de intocht samen met de Sinterklaascommissie voor zijn rekening. Zij zijn in overleg tot de conclusie gekomen, dat het in de huidige Coronatijd niet verantwoord is om de traditionele Sinterklaasintocht in Brummen te laten plaatsvinden. Ook met de huidige regelgeving is dit praktisch onuitvoerbaar gebleken. "Het bestuur van de OVB is nu met de gemeente in overleg om te kijken of er alternatieven mogelijk zijn. En het op deze manier mogelijk te maken, dat de Brummense jeugd Sinterklaas toch nog kan ontmoeten. De goede Sint heeft zelf intussen aangegeven, dat hij graag meewerkt aan een dergelijk alternatief," aldus Rob Kersten van de OVB.

De OVE (Ondernemers Vereniging Eerbeek) gaat zich nu eerst even goed beraden wat de volgende stappen zullen zijn. "Uiteraard willen we er een leuk feest van maken voor de jeugd," aldus Alice Weltevreden van de OVE. "Maar uit welk vaatje er dit keer getapt zal gaan worden, is op dit moment nog onduidelijk. Wel kan ik zeggen dat het Logeerhuis van Sinterklaas er nu een prominentere rol in zal gaan spelen." Het voordeel van het Logeerhuis is namelijk dat men hier gefaseerd een bezoek kan brengen, dat is elk jaar nog prima geregeld met tijdslots. Zo kan men het aantal bezoekers per keer in goede banen leiden. "Een intocht gaat het nu helaas niet worden, met spijt in het hart," aldus Weltevreden.

Voor de intocht in Hall is er op dit moment nog geen enkele duidelijkheid of deze door zal kunnen gaan. De huidige regelgeving maakt er erg lastig om het door te laten gaan. Wij vroegen Henry Leeflang om een reactie. "Daar kan ik op dit moment nog niets over zeggen. De intentie is om op wat voor manier dan ook, de intocht plaats te laten vinden.

Maar niemand weet nu, wat tegen die tijd de regels rondom Corona zullen zijn."

In Leuvenheim brengt de goede Sint normaal altijd een bezoek aan de school, maar ook hier is nog niet bekend of dit straks mag gebeuren, zo bleek bij navraag bij Mark Donatz.

Meer berichten
 


Week 38

In de krant van week 38 zat geen puzzelDe oplossing voor week 9: