Logo brummensnieuws.nl

Alle beetjes helpen

INGEZONDEN - Er werd in deze krant door Mame Douma een somber beeld geschetst over de benarde situatie van de gemeente Brummen. Om weer een goede financiële fundering op te bouwen doet Mame een aantal suggesties. Voor een deel ben ik dat met hem eens. De terrassen en restaurants zijn volop bezet. De koopwoningen vliegen als warme broodjes over de toonbank en campers en caravans rijden bij duizenden over onze (bijna) verstopte wegen. Dan kan je inderdaad zeggen dat de WOZ best wel wat hoger kan. En de toerist kan best wat meer toeristenbelasting betalen. Dit alles ook mede gezien dat bijvoorbeeld kinderen op de basisschool al met dure iPhones rondlopen. Maar Mame wil ook het Brummense zwembad sluiten. Dat zal een hele heisa geven. Ik denk dat de gemeente Brummen best wel mensen herbergt die hiervoor een betere oplossing hebben. Ja, het zullen moeilijke financiële jaren worden. Een gemeente met plm. 20.000 inwoners kán ook niet geregeerd worden door 8(!!) partijen, waarvan waarschijnlijk een klein deel (nog) niet capabel is om een gemeentelijk beleid te lezen. Met (politiek) populisme en eigenbelang kom je niet ver. Zo zie je maar hoe dat mooie gemeenteschip Brummen volgens Douma op de zandbanken dreigt vast te lopen. Maar heeft hij daar zelf niet aan meegewerkt door van de ene naar de andere partij(en) te punteren? Mame, de wind kun je niet beïnvloeden, wél hoe je de zeilen zet. Ja, het zal een heel karwei worden willen wij deze storm overleven. Er moeten intelligente oplossingen komen. Burgers voor! Ikzelf denk (als het er nog niet is) bijvoorbeeld aan een Tegeltaks. Het regenwater kan bij een mindere bestrating de grond in en bespaart op riool-onderhoudskosten. Verkoop stukjes grond aan naastgelegen woningen. Verkoop storm- en snoeihout. Verkoop bouwgrond aan ondernemingen, die ook aan sociale woningbouw doen. Verhoog enigszins de legeskosten en verlaag het bermen-maaibeleid. Laat nutsbedrijven betalen voor hun ondergronds gebouwd leidingnet. Licht ook het gemeentelijk personeelsbeleid nog eens door. Functies combineren? Misschien kan men dan het bad Rhienderoord open houden. Sommige zijn misschien kleine posten. Maar….. ,,Alle beetjes helpen”, zei het mannetje en pieste in zee.

Bruno de Vries.

Meer berichten
 


Week 38

In de krant van week 38 zat geen puzzelDe oplossing voor week 9: