Logo brummensnieuws.nl

Brummen onder preventief toezicht van provincie

GEMEENTE BRUMMEN - De gemeente Brummen kan niet ontkomen aan preventief toezicht door de provincie. De financiële situatie is van dien aard dat gedeputeerde Jan Markink de gemeenteraad vorige week heeft voorgespiegeld dat zo’n situatie eigenlijk niet kan worden voorkomen.

In de forumvergadering van de gemeenteraad vertelde burgemeester Van Hedel dat de gemeente Brummen en de provincie Gelderland nauw gaan samenwerken. Dat heeft het Brummense college afgelopen maandag besproken met Commissaris van de Koning, de heer Berends en met gedeputeerde de heer Markink.

Op drie punten zou de provincie de gemeente willen ondersteunen: de bestuurskracht van de gemeente Brummen, de opgaven in papierdorp Eerbeek en de huidige financiële situatie. In de praktijk is dat preventief toezicht en dat betekent dat ambtenaren van de provincie nauw betrokken worden bij het opstellen van de gemeentelijke begroting.

Van Hedel liet de raadsleden weten dat Brummen een gemeente is die staat voor een forse en unieke opgaven. “Daarom willen we met de provincie laten onderzoeken waar onze kracht en zwakte zit en welke stappen we kunnen zetten om op een goede manier tegemoet te kunnen komen aan de maatschappelijke opgaven waar we voor staan als gemeente. Nu en in de nabije toekomst.”

“De provincie zal bij een aantal projecten een leidende rol gaat nemen,” aldus Van Hedel. “Daarnaast is de provincie als toezichthouder betrokken bij het financieel gezonder worden van de gemeente. Gemeente en provincie willen in een bestuurlijke overeenkomst de afspraken over deze drie belangrijke onderwerpen (bestuurskracht, Eerbeek en financiën) vastleggen.”

Bij heel wat raadsleden bestaat onduidelijkheid van wat er nu precies gaat gebeuren en wie (gemeenteraad of College) waar verantwoordelijk voor is. Helder is dat Brummen bij het opstellen van de begroting de eindjes niet zodanig aan elkaar geknoopt krijgt dat deze door de provincie goedgekeurd kan worden. Normaal gesproken kijkt de provincie achteraf naar de begroting, maar preventief toezicht betekent dat de begroting of wijzigingen daarvan vooraf goedkeuring van de toezichthouder moeten krijgen. Na herstel van de begrotingspositie kan het preventief toezicht worden opgeheven.

Wat nu door het college met het provinciebestuur is besproken zal op een later tijdstip, waarschijnlijk samen met de begroting, aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dan zal ook duidelijk worden uitgelegd wie welke verantwoordelijkheid heeft.

Meer berichten
 


Week 38

In de krant van week 38 zat geen puzzelDe oplossing voor week 9: