Logo brummensnieuws.nl

Eerbeekse vlag wappert op camping in Friesland

REGIO - Op camping Sûdermeer, in het Friese Hanzestadje Stavoren, staat een vlaggenmast met daaraan de Eerbeekse vlag. Bij het waarnemen van dit wapperende dundoek werden ook andere recreanten op die camping nieuwsgierig. Zij vroegen uitleg over deze groen/blauwe vlag met daarin informatieve gegevens betreffende het Gelderse papierdorp Eerbeek. In de vlag staat een waterrad afgebeeld. Een functionele aandrijving voor de watermolens die 390 jaar geleden lompen en later houtvezels tot papier maakten. In 1630 maakte de uit Mulhausen afkomstige Vincent Schoonman als eerste papier. Hiervoor was het Eerbeekse beekwater tweeledig. Namelijk voor de aandrijving van het waterrad en de zachtheid om kwalitatief goed papier te kunnen maken. Verder zitten in de vlag een witte kronkelende lijn die de grenzen van Eerbeek aangeeft en het jaartal 1046. De historie vermeld dat in dat jaar het dorp Erbeke ontstond. Dit was de oorspronkelijke naam van wat nu de Eerbeekse Beek heet. Indien dit allemaal klopt zou het mooi zijn dat 2021 door de ‘Papierdorpers’ wordt aangegrepen om het 975e geboortejaar van Eerbeek groots te herdenken. Het groene in de vlag staat voor de natuurschoon en het blauw voor de meanderende Eerbeekse beek. Na driehonderdnegentig jaar papierindustrie is deze tak van arbeid niet meer weg te denken in Eerbeek. Zeker niet vanwege het feit dat Eerbeek als hét centrum van de Nederlandse papierindustrie wordt gezien. Zij bedient geheel Europa, en soms daarbuiten, van verpakkingsmateriaal dat duurzaam en recyclebaar is. In Eerbeek wordt de papierindustrie al geïllustreerd door de Aquatonde aan de Coldenhovenseweg/Harderwijkerweg, de Papierrollen-verkeersrotonde aan de Loenenseweg en het mooie kunstwerk De Papierschepper op het Stuijvenburchplein. En Eerbeek heeft nóg een troef in handen. Namelijk het toerisme. In Eerbeek gaat dat al jarenlang hand in hand met de zware papierindustrie en aanverwant. Deze twee componenten kunnen, in samenwerking met de provincie, de gemeente, het overige bedrijfsleven en de burgerbevolking, dit 975-jarig bestaan groots vieren. Papierdorpers kunnen alvast beginnen met het kopen van een Eerbeekse vlag (verkrijgbaar bij boekhandel Hendriks) om uitdrukking te geven aan dit bijzondere ‘Papierdorpersjubileum’.

Bruno de Vries.

Meer berichten
 


Week 25

De oplossing voor week 25 is: TRANSPARANT 26 - 46 - 14 - 52 - 67 - 19 - 54 - 38 - 40 - 49 -10

De oplossing voor week 25: