Logo brummensnieuws.nl

Actie hongerpot

BRUMMEN - In het 2de kwartaal werd bijeengebracht voor onze voedingsprojecten in India en Armenië, en hulp aan leprapatiënten in Tanzania  € 3945,49. Ieder die meewerkte, die gaf, ook degenen die al vele jaren trouw regelmatig bijdragen, heel hartelijk dank!

De coronamaatregelen ontwrichten het leven in India en Armenië nog erger dan bij ons, er is geen sociaal netwerk, en de vele "dagloners" hebben geen inkomsten. In India probeert George Kerketta, nu de scholen al sinds 25 maart zijn gesloten, de voedselhulp die eerst naar de scholen ging, bij de armste gezinnen thuis te brengen. Hij schrijft: 'Eerst - tot begin mei - waren er alleen infectiegevallen in de grotere dorpen en steden, maar met de trek van vele werkloos geworden mensen naar de landelijke gebieden breidt de ziekte zich nu ook hier uit. Afstand houden is een groot probleem. De situatie is zorgelijk. Hoe lang gaat dit duren?'

In Armenië helpt men ook eerst de gezinnen van de arme scholieren. Begrijpelijk dat het erg moeilijk is dit naar behoren te doen. Aan beide projecten is een extra gift gedaan.  Opbrengst hongerpotjes augustus: €861,-.  www.hongerpot.nl

Meer berichten
 


Week 38

In de krant van week 38 zat geen puzzelDe oplossing voor week 9: