Logo brummensnieuws.nl

Veluwonen beloont bewonerscommissie BAS

EERBEEK – Bewonerscommissie Appartementengebouw Sleperserf (BAS) werd vorige week verrast met een bezoek door een delegatie van Woningstichting Veluwonen. Veluwonen had gehoord dat deze bewonerscommissie binnenkort haar tien-jarig bestaan viert. Dat zal gepaard gaan met een BAS-dag.

Als reactie hierop van Veluwonen kreeg BAS een compliment over hoe een en ander tot stand was gekomen. Ten huize van BAS-voorzitter Bruno de Vries bracht Arlin Wernicke, woonconsulent leefbaarheid en participatie, voor de BAS-voorzitter en huismeester Joop Rabelink onder ander een cadeau mee in de vorm van een leuke waardebon. ,"Die zijn voor de koninklijke wijze hoe jullie in januari 2011 de weg hebben gevonden om een en ander op poten te zetten en daar een gevolg aan hebben gegeven door goed en constructief overleg met Veluwonen en andere instanties. Bovendien speelt bij BAS ook de sector sociaal-maatschappelijk een grote rol. Wij stellen dit zeker op prijs. BAS kan een voorbeeld zijn voor de commissies die bij ons al bestaan of nog in oprichting zijn. Ons streven is om bij grote woongebouwen/buurten bewonerscommissies te mogen begroeten zoals BAS van De Voltage op het Sleperserf functioneert”, aldus Wernicke. Onder dankzegging voor de mooie woorden, de Veluwonen-cadeaubon en de bloemen, memoreerde De Vries dat BAS trots is op het geval dat ‘zijn’ bewonerscommissie, met de nog niet genoemde leden Herma Nieuwenhuis, Dinie de Vries en Herman Meenink, een voorbeeld voor de overige en nog op te richten commissies kan/mag zijn. ‘’TOP!”, aldus de voorzitter. Binnen het bestuur is ook het fonds Sociaal Team opgericht. Zij bieden de BAS-leden attenties aan bij bijzondere dagen, feestdagen, jubilea, bezoeken zieken en gaan op rouwbezoek. Ook de aanstaande BAS-dag wordt door dat team georganiseerd. Buiten BAS om bestaat er nog een commissie die jaarlijks de Buurt-Zomerbarbeque en de Nieuwjaarsreceptie voor haar rekening neemt. Door de coronacrisis gaan deze activiteiten dit jaar niet door. Voor bijzondere dagen is er (op kosten van BAS) een vlaggenmast geplaatst en kan de nationale driekleur gehesen worden. Mede door al deze activiteiten is het goed wonen op het Sleperserf.

Meer berichten
 


Week 24

Deze week stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: