Logo brummensnieuws.nl

Sportclub Brummen zet Oeken voor het blok

Club eist fusie of anders eindigt samenwerking

BRUMMEN - Of vv Oeken stemt in met een snelle fusie met Sportclub Brummen, of de samenwerking tussen beide voetbalverenigingen wordt na afloop van het seizoen 2020 beëindigd. Dat is de uitkomst van een buitengewone ledenvergadering van Sportclub Brummen zaterdag, waar leden en de ouders van de jeugdleden geïnformeerd zijn over de voortgang van de samenwerking met vv Oeken.

Oeken voelt zich voor het blok gezet en gaat zich beraden op een reactie. Dat tegemoet gekomen gaat worden aan de wens van Oeken ligt niet voor de hand.

In de ledenvergadering van Sportclub Brummen ging voorzitter Paul Busser in op de samenwerking tussen de verenigingen, die nu vijf jaar duurt. Hoewel het op de velden gladjes gaat, verloopt de samenwerking in de bestuurskamers steeds Stroever. Busser: “In het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de visies van beide clubs op de toekomst van de samenwerking ver uit elkaar liggen. Een en ander leidde tot diverse conflicten. Inmiddels is sprake van een nagenoeg onwerkbare situatie en een sfeer van wantrouwen en argwaan.” Volgens Busser gaat het voortzetten van de huidige samenwerking ten koste van vrijwilligers en daarmee zou de toekomst van de vereniging in gevaar komen.
Hoe diep het zeer zit blijkt wel uit de bijdrage van de voorzitter van de Oekense jeugdafdeling Bob Mulder in het clubblad van de vereniging. In drie pagina’s schets hij een beeld van een samenwerkingsverband waarin volgens hem ego’s belangrijker waren dan het belang van het jeugdvoetbal. Voorzitter Emile Jager van vv Oeken ziet en snelle fusie er niet van komen. “Als de huidige samenwerking niet wil vlotten, hoe kun je dan vervolgens een geslaagde fusie verwachten als de één het pistool zet, tegen het hoofd van een ander. We gaan met onze leden praten. Dat kan even duren, want veel mensen zijn met vakantie.”

Sportclub Brummen wil een fusie binnen één jaar en verwacht dat Oeken uiterlijk medio oktober met een reactie komt. Geconstateerd wordt dat beide clubs feitelijk niet zonder elkaar kunnen: Als gevolg van de dalende geboortecijfers en de verdere vergrijzing in Brummen zal het aantal jeugdleden verder afnemen. Daardoor zal het in de toekomst steeds moeilijker worden om teams samen te stellen.

Mochten de leden van vv Oeken zich uitspreken voor een fusie dan zal dit proces direct in gang worden gezet. Bij een tegenstem wordt daarmee ook de samenwerking beëindigd aan het einde van het seizoen 2020-2021. De ledenvergadering van Brummen stemde met overgrote meerderheid in met het voorstel van het bestuur.

Meer berichten
 


Week 48

SAMENVATTINGDe oplossing voor week 45: