Aanmelding Brummense Bikkel verlengd!
Logo brummensnieuws.nl

Aanmelding Brummense Bikkel verlengd!

GEMEENTE BRUMMEN -Door het coronavirus is de aanmeldtermijn voor de Brummense Bikkel verlengd. Iedereen kan zijn of haar favoriete Brummense Bikkel-kandidaat tot en met 30 augustus 2020 doorgeven. Kinderen en/of jongeren die zich actief hebben ingezet voor de samenleving of hun medemens kun je aanmelden. Juist in de corona-tijd hebben veel jeugdige inwoners in de gemeente Brummen hun talenten laten zien en hun beste beentje voorgezet. Laat weten dat je dat waardeert en nomineer hen! 

Met de Brummense Bikkel waardeert de gemeente Brummen kinderen en jongeren. De gemeente beloont hen voor het doen van een goede daad. Tijdens de feestelijke bijeenkomst worden de jeugdlintjes uitgereikt. Dat gebeurt in de periode van de ‘lintjesregen' voor volwassenen. Men hoopt dat de jeugdlintjes voor kinderen en jongeren een stimulans zijn, om zich actief in te (blijven) zetten voor maatschappij en hun medemens.

Geef je nominatie door!

Jouw hulp is nodig om nominaties te kunnen ontvangen. Iedereen kan zijn of haar favoriete kandidaat doorgeven tot uiterlijk 30 augustus. Een jury, onder leiding van wethouder Timmer, beoordeelt de nominaties. Er zijn twee categorieën, te weten jeugd van 4 tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 17 jaar.

Dus: ken je iemand tussen 4 en 18 jaar die iets bijzonders heeft gedaan voor de Brummense samenleving of iemand in zijn/haar omgeving? Meld hem of haar aan! Jouw nominatie is al een blijk van waardering en kan extra beloond worden met het jeugdlintje. 

Aanmelden kan per e-mail: bikkel@welzijnbrummen.nl  of stuur een brief naar: Nominatie Brummense Bikkel, p/a Postbus 141, 6970 AC BRUMMEN.  Vermeld duidelijk wie de genomineerde is, zijn of haar adresgegevens en telefoonnummer.  Laat ook duidelijk weten waarom deze persoon de Brummense Bikkel zou moeten winnen.  Je kunt ook het nominatieformulier downloaden van de website:  https://www.welzijnbrummen.com/brummense-bikkel

Er wordt gerekend op nog meer nominaties. Alvast dank hiervoor. Heb je vragen? Neem dan contact op met Hennita Benjamins van SWB. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0575 – 561988 of stuur een e-mail naar: h.benjamins@welzijnbrummen.nl.

Meer berichten
 


Week 02

In week 2 stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: