Professionele hulp bij maakplaats 'The Villa'
Logo brummensnieuws.nl

Professionele hulp bij maakplaats 'The Villa'

BRUMMEN - Maakplaats The Villa in Brummen biedt een plek aan kinderen om zich creatief uit te leven en sociaal te ontwikkelen. Het wordt ondersteund door de gemeente, die een innovatiesubsidie van €19.600.- heeft verleend aan dit burgerinitiatief. De subsidie wordt verstrekt via de Regeling Innovatiesubsidie Sociaal Domein van de gemeente Brummen 2020-2021. De provincie Gelderland kende eerder al een leefbaarheidssubsidie toe.

Maakplaats The Villa (MTV) is gevestigd aan de Zutphensestraat 196 en is een initiatief van Frederique Visch. Vier jaar geleden kwam ze hier met haar gezin wonen in het pand van de voormalige autorijschool Voskamp. Door werkervaring met jonge delinquenten en een eigen kind die door zijn hoogbegaafdheid tegen beperkingen aanliep, ontstond de behoefte aan een plek waar alles in een kind aangesproken wordt.

De oude garageboxen zijn omgetoverd tot een creatieve ‘bruisplek’ waar kinderen alles kunnen maken wat ze verzinnen. Er is een timmerwerkplaats, schildersatelier, knutselruimte, naaiatelier, keuken, moestuin en een kweekkas. Er zijn muziekinstrumenten aanwezig en er zijn sportieve activiteiten onder begeleiding van een beweegcoach van Sportkompas.

Alle kinderen van 9 tot 16 jaar zijn welkom, wekelijks komen er zo’n 30 naar The Villa.

“Tijdens de activiteiten komen de verhalen los, kinderen vertellen over wat ze meemaken en ervaren. Leuke verhalen, maar ook over moeilijkheden thuis, op school of met leeftijdsgenootjes. Dat was voor ons de aanleiding om professionele hulp aan te gaan bieden en daarvoor is het subsidiegeld. Er is een ervaren kindercoach aanwezig waar ze zo naar binnen kunnen lopen voor een luisterend oor. In september starten we de ‘rustklas’ voor kinderen die zoveel aan hun hoofd hebben, dat ze niet aan leren toekomen en dreigen uit te vallen. Het is laagdrempelig en er zijn geen wachtlijsten. Deze ondersteuning kan helpen voorkomen dat kinderen ontsporen en een beroep moeten doen op de (veel duurdere) jeugdhulpverlening.”

Alle activiteiten worden begeleid door vrijwilligers van 17 tot 83 jaar. Dat zijn mensen die het leuk vinden om hun (vak)kennis en ervaring over te dragen en de kinderen willen helpen hun weg te vinden. Guido Hoogstraaten is één van hen. “De kinderen én de vrijwilligers zijn van alle niveaus, ze leren door te doen en te durven.”

MTV wil haar activiteiten graag uitbreiden. “We zijn daarbij afhankelijk van het aantal vrijwilligers, extra hulp is meer dan welkom.”

Geïnteresseerden kunnen de vacatures vinden op www.maakplaatsthevilla.nl

.

Meer berichten
 


Week 02

In week 2 stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: