Logo brummensnieuws.nl

Protestantse Gemeente te Hall en Voorstonden wordt opgeheven

HALL - De Protestantse Gemeente Hall en Voorstonden wordt opgeheven. Dat heeft de kerkenraad besloten. Een belangrijke reden is dat er al lange tijd een tekort is aan kandidaten voor kerkenraad. Dit tekort zal de komende jaren alleen maar toenemen. Na de zomer van 2023 zal het zodanig zijn, dat het voortzetten van de gemeente onmogelijk wordt.

Harry van Galen (voorzitter van de Kerkenraad) en Jolanda Aantjes (pastor) schrijven dat in een brief aan de gemeenteleden: “Als kerkenraad zijn we gekomen tot een aantal opties voor de toekomst van onze gemeente. Bij het delegeren van taken of bij het samengaan met een naburige kerkelijke gemeente is alsnog een kerkenraad nodig in Hall en Voorstonden. Minimaal drie mensen die dan grote verantwoordelijkheden moeten dragen. Wij vinden dit een ongewenste en onrealistische situatie omdat de belasting voor hen dan te groot wordt.”

Volgens Van Galen en Aantjes is een kerkbestuur essentieel voor het nemen van besluiten, voor het in stand houden van de kerkdiensten, voor pastoraat en ook voor het beheer van het kerkgebouw en andere eigendommen. En omdat taken delegeren of samengaan met een andere kerkelijke gemeente geen optie is, wordt in de komende jaren een verzoek gedaan tot het beëindigen van de huidige structuur van de Protestantse Gemeente te Hall en Voorstonden. Dat in overleg met de kerkelijke instanties van de Protestantse Kerk.

De Kerkenraad wil het kerkgebouw onderbrengen in een stichting. Dat zal in nauw overleg worden gedaan met de bestaande ‘Stichting tot instandhouding van het monument de Hallse kerk’ (‘Stichting Wintermarkt’). Aan de toekomstige stichting is dan de keuze om wel of niet verder te gaan met de plannen voor aanbouw of verbouw van het kerkgebouw. Die wordt nodig geacht om multifunctioneel gebruik van de kerk mogelijk te maken en het gebouw daarmee toekomstbestendig te maken. Aan de rechterzijde zou een met de kerk verbonden bijgebouw moeten komen met een keuken, opslagmogelijkheid en toiletten. Een optie was ook het vervangen van het zitmeubilair in de kerk om het gebouw beter geschikt te maken voor bijvoorbeeld concerten.

Volgens Van Galen en Aantjes zal de komende tijd worden gebruikt om op zoek te gaan naar nieuwe vormen van ontmoeten en geloofsgemeenschap zijn

Meer berichten
 


Week 30

VRAAGGESPREKDe oplossing voor week 9: