Logo brummensnieuws.nl
Foto: Johanna van Warners
Foto: Johanna van Warners

Na maanden Zoomen weer samen zingen

Foto: Johanna van Warners
Foto: Johanna van Warners

REGIO - Het gemengd zangkoor Collegium Vocale Zutpen (CVZ) repeteert gewoonlijk in de Martinuskerk in Warnsveld. Het kamerkoor (met ongeveer 30 zangers) trad de afgelopen jaren in Zutphen en omgeving op met onder andere de Vespers van Rachmaninov, een Purcell-programma en ook klassieke muziek uit de 20ste eeuw. 

Het koor werkt momenteel aan een concert met als verbindend thema Dieren. Daarin komt een Russisch lied over de koekoek voor maar ook een prachtig wiegelied voor een zeehond.

We hebben vanwege de coronamaatregelen vanaf half maart op afstand moeten repeteren; dat deden we via het programma Zoom. De zangers zaten thuis achter hun computer, laptop of telefoon, terwijl dirigent Saskia Regtering ons van uit haar eigen muziekstudio aanstuurde.

Maar samen zingen is zo fijn, dat de leden niet langer meer zonder samenzang wilden. Afgelopen donderdag 25 juni was het eindelijk zo ver. Een groot deel van het koor kon op gepaste afstand in de achtertuin van een van de leden komen zingen. De repetitie is ook via Zoom gedeeld, zodat de andere koorleden vanuit huis konden meezingen.

Het zangkoor is op zoek naar nieuwe leden. Mocht je een keer met een repetitie willen meedoen, dan kan dat op donderdag 10 september a.s. (van 20.00 tot 22.15 uur) op aanmelding via de website van CVZ. Deze open repetitie gaat vanzelfsprekend alleen door als de richtlijnen van de overheid en RIVM dat toelaten.

Zie voor meer informatie over CVZ de website www.cvzutphen.nl

Meer berichten
 


Week 26

In week 26 zat er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 9: