De ooit grootste partij is compleet in versukkeling geraakt.
Logo brummensnieuws.nl

De ooit grootste partij is compleet in versukkeling geraakt.

OPINIE - Gedreven door de thermiek van verkiezingsbeloften als openheid, transparantie en ‘de burger centraal’ steeg Lokaal Belang in maart 2018 naar niet gekende hoogte. De grootste partij! Maar zo hoog aangekomen, smolt de was die de partijleden bond door intern gekrakeel en rancune over onvervulde ambitie.

Terug op aarde resteerden twee brokstukken. Het splintertje Lokaal Belang en de driemansfractie Democratisch Brummen (DB). De desintegratie zet echter door: de raadsleden Eric Kleverwal en Theo Hofman hebben besloten DB te verlaten en een eigen winkeltje beginnen onder de fantasieloze titel Fractie Hofman-Kleverwal. Ze noemen de actie een nieuw dieptepunt. Hoe terecht. Vooropgezet. Raadsleden, de Brummense niet uitgezonderd, verdienen primair waardering. Het overgrote deel besteedt uit ideologie, overtuiging, verantwoordelijkheidsbesef een zeer aanzienlijk deel van zijn of haar tijd aan het algemeen belang. Zo’n 16 tot 20 uur per week gemiddeld, is onderzocht. Zwaar, ingewikkeld werk, vaak in de avonduren. In Brummen staat daar een raadsvergoeding tegenover van een nipte duizend euro per maand. Bruto 12,50 euro per uur. Wie raadsleden zakkenvullers noemt, kletst uit de nek. Raadslid zijn doe je ook niet voor het applaus. Omroep Gelderland hield in 2019 een enquête onder Gelderse raadsleden. Minder dan de helft zei zich gewaardeerd te voelen door de inwoners. 

Met bovenstaande in het achterhoofd: het Brummense lokale bestuur heeft de afgelopen twee jaar bepaald geen PR voor zichzelf bedreven. In vogelvlucht. Het gedonder rond Lokaal Belang legde direct een schaduw over het prille college en droeg zeker bij aan het vertrek van wethouder Margriet Wartena. De overige drie wethouders die in 2018 aantraden met het voornemen de gemeente financieel robuust te maken, zijn successievelijk vertrokken. Om diverse redenen. Een daarvan is dat -bij de procedure om Wartena te vervangen- CDA en PvdA na een mistig spel de VVD plots buiten het college stelden. GroenLinks en D66 traden aan. Als wethouder Eef van Ooijen daarna kenbaar maakt om persoonlijke redenen op te stappen, schuift de PvdA Cathy Sjerps naar voren als opvolger. Juist dan suggereert het college in een raadsmemo dat een gemeente van de omvang van Brummen ook wel met drie wethouders toekan. Dat is goedkoper. ‘Gefundenes Fressen’ voor de oppositie, die prompt een motie daartoe indient. Die haalt het niet. De financiële averij in Brummen is inmiddels zo groot, dat zinken een reëel scenario is. 

Reden voldoende voor de raad naarstig te koersen naar een veilige haven? Ferme bezuinigingen, hogere belastingen, verkoop van gemeentelijk vastgoed, fuseren? Nee. In de eerste reacties op de recente Perspectiefnota waarin de financiële rampspoed pregnant wordt geschetst, komt alleen de VVD met concrete (en pijnlijke) voorstellen. De rest houdt het op abstracties en algemeenheden. Dan komen bij dat alles de twee lichtmatrozen Hofman en Kleverwal (samen goed voor 200 stemmen in 2018) met de boodschap dat ze uit DB treden. Een dieptepunt, zeggen ze zelf. Maar ach, klinkt het vervolgens luchtig: ‘bij alle gedoe in deze raad en college kan deze afsplitsing er ook nog wel bij.’ Het brandt al, wat maakt een extra emmertje benzine uit. Het raadswerk laten ze even voor wat het is. Hun motivatie is welhaast kolderiek. Ze stellen dat de ambitie is op constructieve wijze het vertrouwen in een bijna failliete gemeente naar buiten toe te herstellen. Maar eerst nemen ze interne rust (tot na de zomerreces). Om te vervolgens met: “Over een tijdje zullen wij wellicht beiden een weloverwogen besluit nemen over mogelijke verdere stappen die dicht bij onze waarden voor een directe democratie liggen.” ‘Wellicht een besluit, mogelijke stappen. 

Pin ze nergens op vast. Maar ze hebben er zin in: "Werk aan de winkel!" Of dat laatste de werktitel is van de nieuwe fractie? Vermoedelijk is “Over en uit” een betere slogan. Maar dat zal wel blijken bij de volgende verkiezingen.

Peter Leunissen

Meer berichten
 


Week 02

In week 2 stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 45: