Logo brummensnieuws.nl

“Stop lokale bezuinigingen”

GEMEENTE BRUMMEN - De gemeenteraad van Brummen heeft unaniem besloten om zich aan te sluiten bij het initiatief #stopdelokalebezuinigingen van de gemeente Renkum. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota stelde Luuk Tuiten al voor om deze stap te maken want “Samen staan we sterker,” aldus het raadslid van de eenmansfractie van (Lokaal Belang).

In de vergadering van donderdagavond maakten alle partijen zich samen sterk. In een gemeenschappelijk ondertekende motie stelden de partijen vast dat de kosten van Jeugdzorg en WMO stijgen terwijl er geen toereikende middelen van het Rijk tegenover staan en dat deze situatie talloze gemeenten aan de rand van de financiële afgrond heeft gebracht. Daardoor komen, ook in Brummen, andere belangrijke taken, diensten en voorzieningen van gemeenten meer en meer onder druk te staan.

Kosten rijzen de pan uit

In het sociaal domein zijn in het verleden door de landelijke overheid taken overgeheveld naar de gemeenten. Volgens Luuk Tuiten is er toen meteen fors, tot wel veertig procent, bezuinigd. “Vorig jaar is in Den Haag de vermogenstoets voor de WMO afgeschaft,” aldus het raadslid. “Tegen een maandelijks abonnementstarief heeft iedereen die er voor in aanmerking komt nu recht op WMO-zorg. Het gevolg is een enorme toename van die zorgvraag en dat zorgt er mede voor dat de kosten de pan uit rijzen.” Maar ook worden de problemen in het sociaal domein complexer en daardoor de zorg navenant duurder. “De gemeenten in deze regio proberen met elkaar zo efficiënt mogelijk de zorg te verlenen, maar we zien de kosten zo snel oplopen, dat gevolgen voor andere lokale voorzieningen niet kunnen uitblijven,’ aldus Tuiten. “Ook de Coronacrisis heeft grote gevolgen voor de gemeentelijke portemonnee. Er staat in Brummen nu al een budgetoverschrijding van ruim een miljoen euro. Verwacht wordt dat de rijksoverheid bijspringt, maar of alles wordt vergoed is nog onzeker.”

Kamer vergadert 2 juli

De Renkumse wethouder van financiën, Marinka Mulder (PvdA) startte de actie #StopLokaleBezuinigingen in een poging om te pleiten voor meer geld van de nationale overheid. Mulder wil dat de Kamerleden op 2 juli een goed beeld hebben van welke gemeentelijke bezuinigingen bij ongewijzigd beleid nodig zijn. Op die dag staat er in de Tweede Kamer namelijk een Algemeen Overleg Financiële Verhoudingen op de agenda. Donderdagavond besloot de raad tot die steun en werd het college verzocht namens de gemeenteraad een brief te sturen naar de vaste Kamercommissie van de Tweede Kamer. Verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren liet eerder weten dat zij nog geen rampscenario voorziet, maar ze schreef de kamer wel “dat de financiële positie van gemeenten aandacht vergt.’

Meer berichten
 


Week 30

VRAAGGESPREKDe oplossing voor week 9: