Logo brummensnieuws.nl

Gemeentelijke politiek

INGEZONDEN - Ruim 5 jaar geleden schreef ik in het Brummens Weekblad dat ik veel respect had voor mensen die zich inzetten voor het algemeen belang, dus ook voor raadsleden. Dat respect was toen echter tanende gezien het voortdurende onderlinge gekissebis, vooral in de media. Ik vroeg de Gemeenteraad toen om het belang van inwoners boven de eigen politieke belangen en dogma’s uit te tillen omdat juist die onbuigzaamheid van de politiek aan ons belang als ingezetenen voorbij dreigde te gaan. We zijn nu vijf jaar verder en als ik de balans opmaak krijg ik last van plaatsvervangende schaamte. We zagen raadsleden die zich direct na de laatste verkiezingen afsplitsten en daarmee de kiezer die op hen stemde gewoon voor aap zetten. Vertrekkende wethouders en raadsleden, in mijn ogen grotendeels als gevolg van het feit dat er mensen aan het bewind zijn die bij voortduring hun eigen belang boven dat van de kiezers stellen. Als klap op de vuurpijl beginnen opnieuw twee raadsleden, zelfs voor de tweede maal, voor zichzelf. En dat alles in een tijd dat Brummen afstevent op een financieel debacle. Mijn vertrouwen in de politiek in het algemeen was de afgelopen jaren al fors afgenomen, met dit gedoe is dat vertrouwen nu ver onder het nulpunt gedaald. Beschamend, een ander woord heb ik er niet voor.

Henk Leentvaar

Brummen

Meer berichten
 


Week 38

In de krant van week 38 zat geen puzzelDe oplossing voor week 9: