Logo brummensnieuws.nl
Trajectcontrole is de testfase voorbij.
Trajectcontrole is de testfase voorbij.

De trajectcontrole gaat aan

BRUMMEN/ EERBEEK - De traject controle op de Eerbeekseweg tussen Eerbeek en Brummen (N787) is sinds deze week ingeschakeld. De tekst op de borden die eerste aangaf dat de controle-apparatuur in de testfase verkeerde is vervangen door de boodschap dat sinds woensdag echt gemeten wordt.

De weg, die zich leent om hard te rijden, is een van de twintig provinciale wegen die voorzien is van deze intelligente snelheidsmeting. Fasegewijs is de apparatuur in gebruik genomen, onder meer omdat de software-afstelling op bepaalde tracés meer of minder tijd vergde. In tegenstelling tot gewone snelheidsmetingen, waarbij de weggebruikers een vast meetpunt passeren en de snelheid op één moment wordt gemeten, gaat het hier om trajectcontrole. De apparatuur registreert de auto bij het binnenrijden van het meettraject en opnieuw bij het verlaten daarvan. Op basis van die gegevens en de tijd die het voertuig nodig had om de afstand af te leggen, kan de snelheid worden berekend. Snel afremmen als bijvoorbeeld bij een flitspaal, heeft dus geen zin.

Provinciale wegen zijn de gevaarlijkste in het land. Slechts zes procent van het wegennet geldt als ‘provinciaal’ maar deze wegen leiden tot één vijfde van alle verkeersdoden. De afgelopen vier jaar overleden 427 personen op een provinciale weg of fietspad. Dat wegen gevaarlijk zijn heeft te maken met het feit dat ze tweebaans zijn, er vaak bomen langs staan en sloten langs lopen. Er zijn bovendien gelijkvloerse kruisingen en ook langzaam verkeer als trekkers maken gebruik van de wegen, waarop auto’s en motoren vaak aanzienlijk sneller rijden dan toegestaan.

Meer berichten
 


Week 27

In week 27 zat er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 9: