Logo brummensnieuws.nl

Dood drachtige reegeiten

INGEZONDEN - Naar aanleiding van de ingezonden brief van Tineke Mäke Eerbeeks Weekblad 29 mei 2020 willen wij graag nog enkele kanttekeningen plaatsen. Als volgens deskundigen stress de doodsoorzaak van drie(!) reeën zou zijn, dan zijn daar goede redenen voor aan te wijzen. Sinds eind 2019 tot eind april 2020 werd de rust van de fauna, in het bijzonder van de reeën, in hun leefgebied (Vuilstortheuvel/Wilhelminapark/Markvoortbossen/Kollergang) verstoord. Achtereenvolgens werd er gejaagd, daarna werden de reeën van hun habitat op de vuilstort verdreven door de werkzaamheden aldaar en “last but not least” opgejaagd door de boswerkzaamheden. Deze boswerkzaamheden stonden gepland voor de herfst 2019, maar gingen pas in het voorjaar 2020 van start om tot ver in het rust-en broedseizoen door te gaan. Bovendien wordt met enige regelmaat met crossmotoren door de Markvoortbossen gereden.

Als hondenbezitter wandelt Henk Ruberg dagelijks door het genoemde gebied en stelt vast, dat de meeste hondenbezitters elkaar waarschuwen als een ree wordt waargenomen. Loslopende honden als theoretische stressoorzaak leidt naar onze mening de aandacht af van de werkelijke stressfactoren, namelijk de combinatie van twee gelijktijdig lopende projecten in het leefgebied van de reeën.

Het is te hopen, dat de fauna in de komende tijd de rust wordt gegund om te herstellen. Daarbij denken wij ook in het bijzonder aan het nalaten van “wildbeheer” door jagers.

Met vriendelijke groet,

Henk en Dini Ruberg

Grada Luca-Mulders

Meer berichten
 


Week 27

In week 27 zat er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 9: