Logo brummensnieuws.nl
Bron: Google Maps
Bron: Google Maps

Heibel in Wilhelminapark over bouw twee woningen

Bron: Google Maps
Bron: Google Maps

Een aantal bewoners van Wilhelminapark in Eerbeek wil niet dat op twee kavels in de villawijk woningen worden gebouwd. Het gaat om riante percelen met een oppervlakte van respectievelijk 1.398 en 1.400 virekante meter aan de Sophia van Württemberglaan nummer 5 en 9 in Eerbeek. De gemeente Brummen trok de mogelijkheid om er te bouwen in 2012 per abuis in, wil dat nu weer rechtzetten. Maar omwonenden zijn tegen.

Aan de Sophia van Württemberglaan liggen ter plekke telkens vier bouwkavels in twee kwadranten. Zes ervan zijn bebouwd, maar in elk kwadrant één niet. Die percelen zijn de loop der jaren begroeid geraakt met onder meer bomen en struiken. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Wilhelminapark-Palisiumpark’ werd de mogelijkheid om een woning op deze twee percelen te bouwen wegbestemd. Aanleiding was de beperkte mate van beschikbaarheid van woningcontingent voor de gemeente Brummen. Door ze daar weg te bestemmen, konden elders woningen worden gebouwd. Maar Brummen maakte een fout: ze verzuimde de grondeigenaren in te lichten over dit voornemen. Zodat deze hun juridische aanspraken op het woonrecht hebben behouden. Dit heeft het college doen besluiten over te gaan tot het terugbrengen van de mogelijkheid om een huis te bouwen op de twee kavels. En die willen dat doen. Tot ongenoegen van omwonenden. In een inspraakreactie schrijven ze aan de raad dat de kavels er sinds 1970 onbebouwd bijliggen en gewaarde percelen groen zijn geworden. Ze schrijven: “In de jaren daarna zijn in ieder geval de kavels van nr 3, 7 en 11 van eigenaar veranderd. Elk van deze eigenaren heeft vóór de aankoop navraag gedaan bij de gemeente over het blijvend groen karakter van de onbebouwde kavels op nummer 5 en 9. Telkens heeft de gemeente ons verzekerd dat het om blijvend groen gaat. Dit gegeven heeft bij alle 3 de nieuwe eigenaren een belangrijke rol gespeeld bij de aankoop van hun nieuwe pand.”

Zou de bebouwing doorgaan dan zal hun woongenot worden aangetast stellen de omwonenden en lijden zij financiële schade omdat hun woningen minder waard worden.

De eigenaren van de twee percelen hebben de raad laten weten graag en snel met de bouw te willen beginnen.

Meer berichten
 


Week 26

In week 26 zat er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 9: