Logo brummensnieuws.nl
Het Burgersterrein
Het Burgersterrein

Gemeente kondigt boekverlies op Burgers terrein aan

Het Burgersterrein
Het Burgersterrein

GEMEENTE BRUMMEN - In de Perspectiefnota kondigt het college van burgemeester en wethouders van Brummen een klein tussenzinnetje bij de mogelijke tegenvallers “het mogelijke afboekingsverlies op het Burgers terrein” aan. Hoe groot het verlies zal zijn is nog niet bekend, maar alom wordt gevreesd voor een aanzienlijke tegenvaller.

Waarom juist nu de gemeente met deze aankondiging komt, wordt er niet bij gezet. Een paar alinea’s verderop schrijft het college in de nota: “Vanuit ons uitgangspunt om opgaven gezamenlijk te lijf te gaan accepteren we een verlies op het Burgers terrein als hefboom om investeringen van provincie en industrie mogelijk te maken.” Insiders vermoeden dat het initiatief hiertoe van de Provincie Gelderland komt. Nadat de Raad van State op verschillende punten een streep heeft gezet door het bestemmingsplan Eerbeek voeren ambtenaren van de provincie de regie bij de herstelwerkzaamheden van het plan.

Het Burgers terrein is vernoemd naar de papierfabriek en transportondernemer Burgers die tot 2005 op dit terrein gevestigd was. In dat jaar ging Burgers failliet en kwam de grond in handen van projectontwikkelaar Roosdom Tijhuis.

Eind 2012 gingen Roosdom Tijhuis en de gemeente Brummen een samenwerkingsovereenkomst aan. Het was de bedoeling dat er woningen zouden worden gebouwd. Op 23 december 2011 werd de gemeente voor 9.925.635 euro eigenaar van het Burgers terrein en voor 2.324.473 euro van het iets verderop gelegen Kersten terrein. Om het centrumgebied van Eerbeek te transformeren tot een vernieuwingsgebied werd met de verkopende partij de samenwerkingsovereenkomst met de naam Eertbeeck gesloten.

Het vlot echter niet. In februari 2014 klaagt de directie van de ontwikkelaar “over het uitblijven van daadwerkelijke stappen die zicht en vertrouwen geven op een start van de uitvoering van de ontwikkelplannen” en “Wij constateren dat de verantwoordelijken voor de besluitvorming onvoldoende beseffen wat de negatieve effecten zijn van een doorgeschoten overlegplanologie.”

Ook na deze eerste klachten schiet het niet op met de ontwikkeling van het Eerbeekse centrum. In 2017 wordt de samenwerkingsovereenkomst beëindigd. Projectontwikkelaar Roosdom Tijhuis krijgt de mogelijkheid om woningen te bouwen in de wijk Lombok. De toekomst van de twee terreinen in het centrum van Eerbeek ligt sinds dat moment geheel in handen van de gemeente. Het Burgers terrein worden ontwikkeld als bedrijventerrein en de locatie Kersten als commercieel/wonen. De boekwaarde (eind 2018) van de terreinen is volgens de gemeentelijke jaarcijfers 6.074.197 euro voor het Burgers terrein en 1.762.733 euro voor de Kerstenlocatie, ruim 4,4 miljoen euro minder dan waarvoor de terreinen zijn aangekocht.

Meer berichten
 


Week 26

In week 26 zat er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 9: