Logo brummensnieuws.nl

Open brief

INGEZONDEN - In uw blad dd 11 mei heeft u een interview geplaatst afgenomen van wethouder Ina van Burgsteden waarin onder meer de weinig florissante financie¨le positie van de Gemeente Brummen aan de orde komt. Ook wordt aandacht gegeven aan de tegenvallers bij het Team voor Elkaar dat onderdeel is van het gemeentelijk apparaat. 

De Maatschappelijke Adviesraad waarvan ik 1e voorzitter mocht zijn heeft bij de instelling van Team voor Elkaar in zijn advies destijds aan Wethouder Paauw aangegeven deze buiten het gemeentelijk apparaat te houden en onder te brengen bij een aparte stichting dan wel bij de Stichting Welzijn Brummen. Belangrijkste redenen waren toen dat de gemeente objectief de werkzaamheden zou kunnen beoordelen (nu is het een interne aangelegenheid) als ook het toezicht op het beheer van de financie¨n. Dit advies is om prestige redenen niet overgenomen. Immers, wij kunnen het zelf uitstekend is er gezegd. Dat wat toen al gevreesd werd is nu uitgekomen. Daarom nogmaals het voorstel herhalend, haal Team voor Elkaar weg uit het gemeentelijk apparaat voordat er nog meer ongelukken gebeuren. 

Drs W.H.J.M. Wedemeijer oud voorzitter WMO adviesraad.

Meer berichten
 


Week 27

In week 27 zat er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 9: