Logo brummensnieuws.nl

Nieuws uit Leuvenheim

Door: Mark Donatz, voorzitter Leuvenheims Belang

LEUVENHEIM - Ook Leuvenheim was nagenoeg op slot tijdens de corona crisis, alles werd afgelast, het Buurthuis en De Rietgors gingen dicht. Maar inmiddels is de Rietgors weer open en gaan de kinderen in kleinere groepen weer naar school, zij het dan voor halve dagen. Het buurthuis gaat per 1 september weer open en dan zal langzamerhand Leuvenheim weer op krabbelen uit de Lock Down.

Alle bijeenkomsten en vergaderingen van Leuvenheims Belang gingen niet door, maar dat wil niet zeggen men stil gezeten heeft. Achter de schermen is er druk overleg geweest met de Provincie Gelderland over het groot onderhoud van de Arnhemsestraat, de N348, in Leuvenheim. Dit onderhoud gaat plaats vinden in 2022. 

Knelpunten

De Provincie heeft samen met LB de volgende knelpunten vastgelegd: Hoge snelheid ter hoogte van de groenen bermen, geen voetpaden, spookfietsen, smalle fietspaden met grote snelheidsverschillen, smalle parkeervakken, oversteekbaarheid van de weg en op- en afrijden van de weg in de spits.

Terugbrengen geluid en snelheid

Voor terugbrengen van geluid en snelheid van het verkeer zijn de volgende maatregelen bedacht: Visueel versmallen van bepaalde wegdelen, extra brede In- en uitritten,  dubbele asstreep langs de geleiders, extra groen,  geluid reducerende asfalt. Over het idee van een breder twee richtingen fietspad aan de oostzijde van de Arnhemsestraat, is om goede redenen besloten daarvan af te zien. Een ander punt wat wel meteen wordt doorgezet is een paal tussen de Spankerenseweg en het fietspad aan de westzijde. Vaak gaan automobilisten vanaf Brummen langs het gemaal en bij binnenkomst in Leuvenheim vanaf de Spankerenseweg het fietspad op om zo meteen op de rijbaan te komen. Dit is zeer gevaarlijk voor de fietsers en bovendien rijden ze ook nog een stukje over het grasveld. Vaak gebeurt dit andersom ook. Door deze paal kan dit niet meer.

Ontwerpschets

Aanwonenden hebben een brief thuis gehad en er is een advertentie in het Brummense Weekblad geweest met de link van de site van de Provincie Gelderland voor een presentatie, een uitgewerkte ontwerpschets en een reactieformulier. De uitgewerkte schetstekening hangt ook voor de ramen van het buurthuis.

Plan wordt opgesteld

Inmiddels zijn alle reacties verzameld en wordt dit verwerkt in een plan voor het groot onderhoud. De Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen in augustus een besluit over het beschikbare budget. Daarna zal de Provincie contact opnemen met LB en zal er verdere informatie komen.

Meer berichten
 


Week 26

In week 26 zat er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 9: