Logo brummensnieuws.nl

Veel te weinig geld voor onderhoud wegen

GEMEENTE BRUMMEN - Brummense wegen krijgen als rapportcijfer gemiddeld een 5,9. Asfaltwegen scoren echter lager: een 5,6. Verhardingen met klinkers of tegels krijgen een 6,2. Op basis van landelijke normen is dat een score onderin het kwaliteitsniveau ‘basis’. Daarna volgt de kwalificatie ‘laag’. Om dat zesje vast te houden, zal de gemeente de komende jaren aanzienlijk meer aan onderhoud moeten uitgeven, dan nu is begroot. De afgelopen jaren is juist veel bezuinigd op onderhoud.

Vorig najaar zijn de wegen geïnspecteerd op hun veiligheid en onderhoudsbehoefte. Daarbij is gebleken dat het onderhoudsbudget voor verhardingen structureel te laag is. Met het beschikbare geld kan niet voldaan worden aan het uitgangspunt dat wegen heel en veilig moeten zijn. De kwaliteit zal zonder verhoging van het budget verder achteruitgaan en uiteindelijk onvoldoende zijn. De kans op ongelukken neemt toe. Evenals de kans dat de gemeente daarvoor aansprakelijk wordt gesteld.

In de begroting is voor onderhoud een bedrag van 0,24 euro per vierkante meter gereserveerd. Volgens onderhoud adviesbureau Antea dat de weginspectie heeft uitgevoerd hoort bij een gemeente als Brummen (en uitgaande van een kwaliteitsniveau basis) een bedrag van 0,70 euro per meter. Zelfs al zou de gemeente voor kwaliteitsniveau laag gaan, dan is nog 0,50 euro per meter nodig.

Volgens Antea is de onderhoudsbehoefte voor de periode 2020-2021 ruim 1.730.000 euro. Dat is bijna één miljoen meer dan ervoor is begroot. Als daaruit verhardingen worden gestript die vanwege ander werk op korte termijn worden herstraat (bijvoorbeeld voor vernieuwing riool) of die gezien hun ligging geen gevaar vormen, dan blijft een investering in de komende twee jaar van 1.482.000 euro nodig.  Voor de middellange termijn (10 jaar) is de gemiddelde investering 784.033 euro per jaar. 

Daarbij is in de begroting nog geen budget gereserveerd voor de vervanging van wegen. Maar het beheerplan geeft aan dat voor de komende 10 jaren rekening gehouden moet worden met kosten van gemiddeld ongeveer 2,5 miljoen euro per jaar. Alleen dan kunnen verbeteringen doorgevoerd worden aan wegen als de Zutphensestraat, de Pothof, de Loenenseweg en de Apeldoornseweg/Dierenseweg. De gemeente gaat nu eerst een visie infrastructuur opstellen om die kosten verder te onderbouwen. Daarbij wordt ook gekeken naar andere opgaven die er in de openbare ruimte liggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om klimaatopgaven als hittestress, opvang en bufferen regenwater en het verhogen van de biodiversiteit.

Meer berichten
 


Week 22

VERWANTSCHAPDe oplossing voor week 9: