Logo brummensnieuws.nl
Ine van Burgsteden. Foto: Rens Plaschek
Ine van Burgsteden. Foto: Rens Plaschek

Keuzes maken en bestuurlijke moed tonen

Ine van Burgsteden. Foto: Rens Plaschek
Ine van Burgsteden. Foto: Rens Plaschek

GEMEENTE BRUMMEN - Is Ine van Burgsteden nog steeds blij met haar rol als wethouder ‘financiën’ in het Brummense college? “Ja”, zegt ze zonder aarzeling. “Er ligt hier een uitdagende opgave”. Dat mag gerust een understatement worden genoemd. Menig gewoon huishouden zou in blinde paniek geraken als de financiën er zo beroerd voor stonden als die van de gemeente Brummen. 

Want ga maar na. In de afgelopen drie jaar zijn de reserves snel afgenomen. Ruimte voor nieuwe bestedingen is er niet. De gemeente heeft de afgelopen vijf jaar meer schulden gemaakt dan afgelost. Structurele tegenvallers kunnen niet worden opvangen. Zwarte cijfers schrijven? Een illusie bij de huidige stand van zaken. Uit de houdbaarheidstest, waarbij de financiële conditie van gemeentes op grond van tien financiële kengetallen wordt getoetst scoort Brummen een 5.  Dat wil zeggen dat er sprake is van potentieel onhoudbare gemeentefinanciën.
Dat is het plaatje zonder wat nog boven het hoofd hangt. Want, zoals vorige week in dit blad vermeld, een onvoorzien tekort van één miljoen is ontstaan in het sociaal domein. Gevolg van een gebrekkige administratie bij uitvoeder Team voor elkaar. Kosten voor Jeugdzorg en bijzondere bijstand groeien harder dan de vergoeding die de gemeente ervoor krijgt. Op wegonderhoud is jaren bezuinigd. Om de kwaliteit te laten voldoen aan minimale eisen zijn jaarlijks tonnen extra nodig. Om wegen te vervangen of te herinrichten moet nog eens jaarlijks 2,5 miljoen euro worden gevonden. En dan is het nog maar afwachten wat de coronacrisis Brummen gaat kosten.

Het roer moet dus om in de gemeente, die zelf grote ambities heeft, maar ook de burgers wil ‘pleasen’. Dus vaak ja zegt, zonder dat duidelijk is hoe plannen of ambities uitgevoerd moeten worden of waarvan ze betaald kunnen worden.   

“Ja”, zegt Van Burgsteden, “die uitdaging is keuzes maken. We moeten de basis op orde brengen. Een strak financieel beheer, jaarlijks onze investeringsruimte definiëren, geen projecten starten waar geen geld voor is. En daarnaast moeten we ons bezinnen wat we als lokale overheid willen zijn. Moeten we alle taken die we nu doen ook uitvoeren? Moeten we niet veel meer aan de maatschappij overlaten, die immers zeer goed in staat is dingen te organiseren, blijkt keer op keer?”
In de vorige week openbaar geworden perspectiefnota van de gemeente Brummen, waarin een financiële doorkijk wordt gegeven naar de komende jaren, wordt de vraag van Van Burgsteden als volgt omschreven: “Op dit moment worden keuzes niet altijd even goed onderbouwd. We lijken alles belangrijk te vinden en als er een vraag vanuit de samenleving komt, dan gaan we er mee aan de slag. U vraagt, wij draaien. De inwoner staat immers centraal. Dit past in onze grondhouding van ‘Ja, mits’. Maar de ‘mits’ werken we vaak onvoldoende uit.”Waar normaal de Perspectiefnota al concrete voorstellen bevat om de financiën te beïnvloeden, bijvoorbeeld door de OZB te verhogen of te snijden in voorzieningen, ontbreken die in de huidige. Het is aan de raad om kaders te stellen voor de bezuinigingen. En dat zal nog een heel ondankbaar proces worden. In de vorige perspectiefnota stonden nog 130 bezuinigingen ingeboekt.  Muziekverenigingen, de wijkraden, de Culturele Stichting, de Lokale Omroep en de Schoolsport dagen: allemaal zouden ze minder geld krijgen. De bieb zou een ton kwijtraken. De OZB ging fors omhoog. De raad schrapte nagenoeg alles, al ging de OZB veel meer omhoog dan de wethouder financiën had voorgesteld. Dus wat nu? Met bezuinigen maak je geen vrienden. Er zit nog rek in de OZB. Maar welk raadslid durft die te gebruiken na de forse verhoging vorig jaar?

“Ik zeg niet dat het gemakkelijk is”, zegt Ine van Burgsteden. “Het wordt keihard werken en er is bestuurlijke moed nodig. En dat is een opgave ja.” 

Meer berichten
 


Week 22

VERWANTSCHAPDe oplossing voor week 9: