Logo brummensnieuws.nl
Eef van Ooijen
Eef van Ooijen

En toen vertrok Van Ooijen als nog...

Eef van Ooijen
Eef van Ooijen

GEMEENTE BRUMMEN - Het komt vaker voor in den lande dat een college valt. En ook dat vervolgens de wethouders opstappen en vervangen worden. In Brummen viel het college vorig jaar ook. Niet uitzonderlijk. En er zijn ook wethouders opgestapt. Niet ongebruikelijk. Maar er is één bijzonderheid waar het de Veluwse gemeente betreft. De wethouders gingen één voor één. Wethouder Eef van Ooijen (PvdA) die nu zijn vertrek bekend heeft gemaakt, ging zelfs twee keer.

Eigenlijk begon het struikelen van het Brummense college al voor het gevormd werd. Lokaal Belang (LB) behaalde bij de verkiezingen in 2018 vier zetels, mocht het voortouw nemen bij de coalitievorming. Maar fractievoorzitter Mame Douma stapte uit de partij en ging verder als de eenmansfractie Democratisch Brummen. Aanleiding: geruzie over het wethouderschap. Waar Douma een plek voor zichzelf in het college verwachtte, schoof het bestuur van LB Margriet Wartena naar voren. Later stapten twee andere LB’ers naar Douma over. Coalitiepartij LB hield één raadslid over. Een zetel die bij gebrek aan kandidaten noodgedwongen ingevuld werd door Luuk Tuiten, net ex-wethouder.

Afijn, het was voor Wartena niet prettig regeren. In een notendop: haar werd onder meer verweten de raad niet goed voor te lichten, zijzelf vond dat haar voormalige partijgenoten voortdurend aan haar stoelpoten zaagden. Het resultaat was dat zij het in juni vorig jaar welletjes vond. En vertrok.

Een opvolger was nodig. Maar niet uit de gemarginaliseerde gelederen van LB. Er ontplooit zich een mistig spel, waarin vooral de PvdA een grote rol speelt. Daarbij wordt coalitiepartner VVD buiten spel gezet, GroenLinks en D66 binnengehaald. Wethouder Peter-Paul Steinweg (VVD) houdt de eer aan zichzelf en stapt tijdens de Begrotingsraad op. Pikant detail: Hij verdedigde in die vergadering opnieuw een verhoging van de OZB met zeven ton. De raad had eerder in juni bij de behandeling van de perspectiefnota middels een amendement van de VVD dat bedrag gehalveerd. Waardoor Brummen in de rode cijfers duikelde. Na het opstappen van Steinweg ging de raad akkoord met een OZB-verhoging van 1.250.000 euro. Hoe dan ook: de wethouders Jolanda Pierik (CDA) en Eef van Ooijen voelden zich moreel verplicht hun zetel beschikbaar te stellen na Steinwegs vertrek.

Brummen moest op zoek naar verse wethouders. Die kwamen er. Pierik kreeg een opvolger in de ervaren Arnhemse CDA-politica Ine van Burgsteden. Nieuwkomer Groenlinks schoof Pouwel Inberg naar voren. D66 kandideerde de Zutphense Ingrid Timmer, tot dan fractievoorzitter voor de Democraten in Zutphen. En de PvdA? Die schoof opnieuw Van Ooijen naar voren die het ambt aanvaardde. Voor korte duur, zo is nu gebleken. Cathy Sherps neemt het vaandel over. Twee jaar na de verkiezingen is de gehele wethoudersploeg die in 2018 aantrad, verdwenen.

Meer berichten
 


Week 22

VERWANTSCHAPDe oplossing voor week 9: