Logo brummensnieuws.nl

In Empe krijgen kinderen halve dagen les

EMPE - Afgelopen maandag mochten de kinderen weer naar de basisschool. Om zoveel mogelijk vervoersbewegingen te voorkomen en een goede aansluiting te hebben met de buitenschoolse opvang, werd geadviseerd om kinderen hele dagen naar school te laten gaan. De J.H. Isingsschool in Empe koos voor een andere invulling.

Bij dit dringende advies hield minister Slob van onderwijs wel de mogelijkheid van ‘ruimte voor maatwerk’ open. “En dat is wat ons voor de kinderen het beste leek, zegt directeur Mirjam Rappel.

We hebben heel intensief overleg gevoerd met elkaar en direct contact gezocht met de BSO. We moesten creatief zijn en ‘omdenken’; Wat is er wel mogelijk? Daarin waren twee zaken erg belangrijk voor ons team; een ritme voor de kinderen en het ontlasten van de ouders door het onderwijs thuis weg te halen. Alle groepen zijn in tweeën gesplitst, per dagdeel komt de helft naar school en ze krijgen geen huiswerk mee. De BSO is nu ook elke ochtend open.

De wisseling van groepen vindt plaats tussen 11.30 en 12.00 uur. Marga van de Kamp komt haar dochtertje Fenna ophalen uit de peutergroep. Ze vindt het prima zoals de school het geregeld heeft, al is het voor de leerkrachten wel meer werk denkt ze, die moeten nu tussendoor alles schoonmaken. ”Dat doe ik zelf, zegt Mirjam. Ik neem de wc brillen, de kranen en de deurklinken af, de leerkrachten doen de tafeltjes. En onze schoonmaakster is ook weer aan het werk.”

De eerste dag was best spannend, kinderen moesten wennen aan de looproutes en dat ze na de les niet mogen blijven spelen op het plein. De OR verwende de leerlingen met een ijsje en een tas met het nieuwe logo van de school.

Leidster Minka van der Linde komt om 11.30u een groepje peuters halen voor de BSO. Deze is gevestigd in ’t Oortveld, aan de overkant van de school en er maken 20 kinderen gebruik van. Deze ochtend zijn er vijf aanwezig en ze zijn allemaal blij weer naar school te mogen en weer samen te kunnen spelen. Ze hebben hun juf erg gemist. Behalve Jax-Mylo; Want ik zag haar toch altijd bij het video bellen? Juf Nikee brengt ze even voor twaalf uur naar school.

Mirjam Rappel geeft nog één dag per week les op een basisschool in Zutphen met 400 leerlingen. “Daar is deze manier van invulling geven praktisch onmogelijk. Isings is een kleine school met 78 leerlingen waarvan het merendeel op de fiets komt. Dus veel vervoersbeweging is er sowieso al niet. We doen dit samen met de BSO, ik heb van geen enkele ouder een negatieve reactie gehad op de keuze die wij gemaakt hebben.”

We doen dit samen met de BSO en hebben geen negatieve reacties gehad

Meer berichten
 


Week 22

VERWANTSCHAPDe oplossing voor week 9: