Logo brummensnieuws.nl

Extra toezicht na virusslachtoffer in Brummen

Extra toezichthouders in strijd tegen corona

De gemeente Brummen heeft vijf extra toezichthouders aangesteld die erop gaan controleren dat de inwoners zich in de openbare ruimte gedragen volgens de richtlijnen van het RIVM. Dat om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Het gaat dan om bijvoorbeeld het voldoende afstand houden van elkaar en maximaal in groepen van drie samenkomen.

Volgens burgemeester Alex van Hedel is daarmee een team van in totaal negen mensen beschikbaar. De gemeente beschikte al over twee toezichthouders en twee zogeheten bijzondere opsporingsambtenaren. De groep wordt daarbij nog ondersteund door de wijkagenten. De bedoeling is dat zij zeer zichtbaar in het straatbeeld aanwezig zijn, mensen adviseren of eventueel terecht wijzen.
Van Hedel zegt dat Brummen zich op dit moment gelukkig mag prijzen. “In vergelijking met veel andere gemeenten is het aantal slachtoffers nog beperkt. Afgelopen vrijdag is één oudere inwoner van onze gemeente overleden. Het aantal bekende besmettingen is laag (volgens RIVM donderdag: vier-red.). Wat iedereen kan waarnemen en wat ik ook uit het veld terug hoor, is dat nagenoeg iedereen zich gedraagt volgens de richtlijnen van het RIVM en ook bijvoorbeeld in winkels de aanwijzingen van het personeel opvolgt. De enige groep die mij wel enige zorgen baart zijn de jongeren. Ik begrijp heel goed dat juist zij de behoefte hebben elkaar op te zoeken. Niettemin hebben jongeren echter ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Als waarschuwen niet blijkt te helpen, gaan we bestuurlijke of in ernstige gevallen strafrechtelijke sancties opleggen.”

Bij bestuurlijke sancties gaat het om boetes, bij strafrechtelijke kan eventueel vervolging via de rechtbank worden ingesteld. Van Hedel heeft een crisisteam samengesteld waarin onder meer de gemeentesecretaris, diverse ambtenaren en de politie zitting hebben die de ontwikkelingen volgen en op basis daarvan noodzakelijke inzet plegen.
Van Hedel ziet zich overigens ook voor een bestuurlijk probleem gesteld. Komende maand staan weer fora en een raadsvergadering op de rol. Om besluiten te kunnen nemen is en quorum nodig: de helft van het aantal raadsleden + 1 moet kunnen stemmen. Van Hedel: “We denken er nog over hoe hier verstandig mee te kunnen omgaan. Er is wel een trucje. Stel dat er geen discussiepunten zijn, alleen hamerstukken dan zou bijvoorbeeld één raadslid de vergadering kunnen bijwonen. Dan kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen. Maar in dat geval kan ik binnen 24 uur een nieuwe vergadering uitschrijven, waarin géén quorum nodig is. Dan kunnen de besluiten alsnog genomen worden.”
De gemeente beziet ook of de raadsvergadering eventueel via een livestream uitgezonden kan worden, zodat de publieke tribune gesloten kan blijven, maar de openbaarheid is gegarandeerd.

Meer berichten
 


Week 22

VERWANTSCHAPDe oplossing voor week 9: