Logo brummensnieuws.nl

Thuiszitten legt druk op veel gezinnen

GEMEENTE BRUMMEN - Doordat de scholen nu gesloten zijn, volgt de jeugd thuis veelal online les van hun school. Daar zijn de scholen zeer creatief op in gesprongen. Dat wil zeggen, voor zover zij gebruik kunnen maken van de online mogelijkheden. 

Voor Rinze (6 jr) uit Eerbeek en zijn moeder, was het de eerste dagen even wennen en een systeem vinden dat ook werkt voor hen. "We hebben een duidelijk overzicht gekregen van de Enk. Daar staat in wat er per dag moet en wat er extra gedaan mag worden! Zelfstandig werken waar dat kan en dat gaat hier eigenlijk wel het beste." Lezen doen ze samen en eigenlijk is Rinze altijd al wel voor de lunchpauze klaar met zijn werkjes. Dan mag hij lekker buiten voetballen in de eigen tuin, met lego spelen of een educatief spelletje doen. Natuurlijk ook een filmpje kijken. En in de pauze uiteraard een lekker stukje fruit eten. Zo kunnen zij het wel volhouden samen.

In Brummen proberen Stijn (12jr) en zijn zussen Anne (16jr) en Fleur (15jr) er het beste van te maken. Anne volgt Tweetalig Onderwijs (TTO) havo 5, Fleur TTO vwo 4 en Stijn zit in groep 8. Stijn krijgt geen Cito toets en Anne heeft geen centraal examen. Zij heeft donderdag haar laatste mondeling Nederlands en dat wordt nu online afgenomen. Het is nog wachten hoe dit verder wordt ingevuld en krijgen dan een planning, maar de verwachting is dat het pas vanaf 6 april weer wordt opgepakt. De beide dames hebben beiden online les, Stijn heeft zijn Chromebook en lesboeken opgehaald van school en heeft een weekplanning gekregen. Via Google classroom praten ze onderling met elkaar als ze hulp nodig hebben. Of soms even met de hele klas. Dit kan dan via een link die de juf deelt. "Echt top en heel snel opgepakt door de Oecumenische school en het Isendoorn waar zij hun onderwijs volgen. Ze hebben zelfs online gym! Maar dat is verschillend per school, want niet alle scholen hebben online mogelijkheden heb ik begrepen," vertelt moeder Annelies, die nu iedere dag thuis werkt.

Voor Anne en haar klas wordt op dit moment bekeken hoe het Engels IB examen gaat lopen, omdat zij een extra diploma tweetalig krijgen als zij dit examen hebben behaald. Op zich geeft het wel minder stress in huis, maar het haalt ook de leuke en spannende kant weg van alles. Het klaar zijn met examens en wachten op de uitslag. Er volgt bericht van de overheid, over het wel of niet geslaagd zijn op basis van de schoolexamens en toetsweken al afgelegd zijn. "Gelukkig is het voor ons samen nog uit te houden."

Chapeau: "ER IS ZELFS ONLINE GYM! ZO BLIJVEN DE KINDEREN OOK IN BEWEGING"

Meer berichten
 


Week 22

VERWANTSCHAPDe oplossing voor week 9: