Logo brummensnieuws.nl

Woonlandschap Leuvenheim door met andere partijen

LEUVENHEIM - Tussen de Oudeweg en de Arnhemsestraat te Leuvenheim komt op een terrein van ruim één hectare weiland een zo geheten woonlandschap met tussen de 8 en maximaal 12 woningen. De helft van het terrein wordt ingedeeld park/natuurontwikkeling en is openbaar toegankelijk. De woningen komen op de andere helft. Het Brummense college heeft onder behoud van een aantal voorwaarden ingestemd met het plan.

Bouwstudio Bart Oudendijk uit Brummen en Meerzijdig Vastgoed Amersfoort hebben een visie ontwikkeld om de aantrekkelijkheid van het gebied te verbeteren. Het gaat daarbij om een landschapsontwikkeling met woonvormen, die min of meer opgaan gaan in de omgeving. Door het karakter van de ontwikkeling (biodiversiteit versterken, aarden daken, stro- leembouw, damp-open materialen) draagt het bij aan de door Brummen zo gewenste energie neutraliteit. Of de visie ook in praktijk wordt gebracht is nu de vraag. Daags nadat het college besloot te willen instemmen met het plan, kregen Bouwstudio Bart Oudendijk en Meerzijdig Vastgoed te horen dat ze dienden te stoppen met verdere ontwikkeling. Oudendijk wil niet ingaan op de achtergrond, maar geeft aan zeer teleurgesteld te zijn.

Directeur Pieter Witte van Witte Rentmeesters en Makelaars, de organisatie die de ontwikkeling begeleidt, zegt daarover: "Oudendijk en Meerzicht hebben goed werk geleverd. Maar we gaan, nu het college positief heeft geoordeeld over het woonlandschap over naar fase 2. Dat betekent het meer concreet invullen van de plannen, overleg met de omgeving en het uitvoeren van allerlei onderzoeken waarmee een dergelijke planontwikkeling gepaard gaat. Geluid en luchthinder, stikstof zijn aspecten die misschien een negatieve invloed op het initiatief kunnen hebben. Ook ten aanzien van parkeren moet naar een oplossing worden gezocht. Parkeren past nu niet goed in dit concept. We hebben besloten voor deze tweede fase met andere partijen in zee te gaan."

De gemeente Brummen denkt dat het bouwplan door de indeling en inrichting van het gebied het landschap versterkt wat betreft beplanting, inrichting en de zichtlijnen. Daarnaast zorgt de herinrichting voor meer biodiversiteit door de aanleg van de diverse landschapselementen. Omdat nu een afgesloten weiland openbaar toegankelijk wordt, is de beleefbaarheid van het gebied ook groter.  Der nieuwe woningen zijn bestemd voor starters en jonge gezinnen. Ook zullen enkele woningen bestemd zijn voor de duurdere huursector. Wanner de bouw begint durft Pieter Witte niet exact te voorspellen.

Meer berichten
 


Week 12

RECEPTIONISTDe oplossing voor week 9: