Logo brummensnieuws.nl

Zoektocht naar plek voor 'tiny houses'

BRUMMEN - Het terrein van de oude Michaelshoeve in Brummen is in beeld voor de vestiging van een dorpje met tiny houses. Het gaat daarbij om een tijdelijk project. Dat schrijven initiatiefnemers Bram Bloemers en Pascal Soeter in een persbericht.

Het fenomeen tiny house stamt oorspronkelijk uit de VS. Het gaat daarbij om inderdaad kleine woningen met een vloeroppervlak van ongeveer 50 meter in de varianten zeer eenvoudig tot zeer luxe. Waar het in beginsel nog ging om goedkoop te kunnen wonen heeft het huidige tiny house ook in Nederland een meer ideologische achtergrond gekregen. Dat is 'downsizing': niet telkens maar groter en luxer bouwen, maar op basis van de vraag 'wat is nu werkelijk nodig'. De beantwoording van die vraag mondt voor de aanhangers van de kleine woning dan uit in bouwen met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.

Bloemers en Soeter zijn op zoek naar een locatie in Zutphen of de aanpalende gemeenten Brummen of Lochem. Inmiddels zijn ze in gesprek met diverse fracties binnen de gemeenteraad van Zutphen. Maar het terrein van de Michaelshoeve is ook in beeld. Een tiny-village zou wenselijk zijn binnen de gemeente Zutphen of in Brummen of Lochem, alleen al om het groene karakter ervan te benadrukken.

Ze zeggen te willen pionieren in een veranderende woningmarkt en tevens een duurzaam voorbeeld willen stellen van hoe wonen ook kan. De woningen zouden idealiter moeten komen op een braakliggend groen terrein, dat voor een minimale periode van 5 jaar op basis van een tijdelijke beheerovereenkomst gebruikt zou kunnen worden.

Steeds meer gemeenten en initiatiefgroepen zijn landelijk bezig om locaties te creëren waar men in een tiny-house mag wonen. Dit is vaak in de experimentele sfeer en het gaat doorgaans om tijdelijke projecten. Ook de gemeente Apeldoorn gaat een proef doen met tiny houses. De locatie waarop maximaal tien (en minimaal zeven) woningen mogen komen ligt tussen park Zuidbroek en de Nijbroekseweg.

In de Apeldoornse proef is sprake van tijdelijk gebruik (maximaal 5 jaar) en de huisjes die geplaatst worden zijn zelfvoorzienend. Dit wordt ook wel 'off-grid' wonen genoemd en betekent dat de gemeente voor de huisjes geen aansluiting op water, riool, gas, elektra en kabel regelt. In bestaande projecten wordt daarom onder meer gebruik gemaakt van bijvoorbeeld regentonnen, zonnepanelen en composttoiletten.

Meer berichten
 


Week 20

Oplossing: ARISTOCRATIE 21 - 56 - 13 - 41 - 24 - 10 - 4 - 52 - 27 - 33 - 29 - 68

De oplossing voor week 20: