Logo brummensnieuws.nl

Leerlingen Sterrenbeek rapen zwerfafval op

Kinderen verplaatsen wereldproblemen naar de eigen leefomgeving   


EERBEEK - In groep 7/8 van basisschool De Sterrenbeek wordt binnen het vak Wereldoriëntatie aandacht besteed aan het onderdeel wereldproblemen. Fleur, Suus en Indi houden zich bezig met vervuiling. Op 14 februari vanaf 11.00u gaan ze zwerfafval opruimen in Eerbeek. Ze schreven een brief naar dit weekblad om er aandacht voor te vragen.

In de klas zijn onderwerpen als klimaatverandering, oorlog, armoede en eenzaamheid benoemd als wereldproblemen. In groepjes worden deze verschillende thema's uitgewerkt. Indi, Suus en Fleur hebben de grote plastic soep in de oceanen vertaald naar zwerfafval dat ze dagelijks zien liggen. 'Het ligt overal. In de berm, in speeltuintjes en ook hier op het schoolplein. Vooral na het weekend liggen hier vaak kapotte bierflesjes, blikjes, chips en peuken en dat moeten onze juffen dan opruimen. We willen laten zien hoeveel afval er ligt en we gaan dat met alle kinderen van groep 5 t/m 8 opruimen. We hebben de gemeente gevraagd of we de opraapknijpers mogen lenen en dat mag.'

De meiden hebben een presentatie gemaakt over het klimaat en wat ze allemaal gaan doen. 'We gaan met papieren zakken naar de supermarkten zodat daar het fruit in kan. En een ander groepje gaat kijken of er in de klas afval gescheiden kan worden. Want nu gaan plastic boterhamzakjes en bananenschillen in één prullenbak. We gaan kinderen ook vragen om een broodtrommeltje en een beker te gebruiken in plaats van uit een pakje te drinken. De actie is geslaagd als mensen inzien dat er te veel afval is. In de nieuwsbrief hebben we een oproep gedaan aan de ouders om met de groepjes mee te lopen.'

Ester Zuethof is juf in groep 7/8 en vertelt over de veelzijdigheid van de onderwerpen. 'Het groepje dat zich bezighoudt met de CO2-problematiek doet onderzoek naar hoe kinderen naar school komen en of dat zonder auto kan. De jongens die oorlogen als wereldprobleem hebben, houden een enquête op school; Heb je weleens ruzie? Schop of sla je dan van je af? Van die gegevens maken ze staafdiagrammen per klas. Eenzame mensen worden bezocht met een zelfgemaakt kaartje en er gaan kinderen pannenkoeken eten met bewoners van De Beekwal. Bedreigde diersoorten is ook een item, er worden bloemzaadjes ingezaaid die geschikt zijn voor de bijen en plannen om een insectenhotel te bouwen. Omdat je als kind geen wereldproblemen op kunt lossen zijn de thema's geplaatst in de eigen leefomgeving. Het belangrijkste is dat kinderen zich afvragen wat ze zelf kunnen doen en leren dat je soms meer kunt doen dan je denkt.'  

  

Meer berichten
 


Week 8

TRANSPIRATIEDe oplossing voor week 36: