Logo brummensnieuws.nl

Vergadering Dorpsraad Brummen

BRUMMEN - Op woensdag 5 februari vindt de jaarvergadering van Dorpsraad Brummen plaats in 'Plein 5' Graaf van Limburg Stirumplein 5.  Na de jaarvergadering is er tijd voor een korte pauze en gaat de vergadering verder als de eerste algemene vergadering van 2020. Tijdens de vergadering wordt u ook bijgepraat over diverse onderwerpen die binnen het dorp Brummen spelen. Ook wordt u door de diverse commissies op de hoogte gesteld van de lopende projecten. Alle inwoners van het dorp Brummen en andere geïnteresseerden zijn dan ook van harte uitgenodigd! De volledige agenda vindt u hieronder. Voorafgaand aan de vergadering bent u van 19.30u tot 20.00u van harte welkom bij het inloopmoment. Heeft u een vraag of een probleem waarbij de Dorpsraad u zou kunnen ondersteunen, of wilt u de Dorpsraad juist ergens op wijzen? Daarvoor kunt u terecht bij het inloopmoment van de Dorpsraad Brummen. Bent u verhinderd, dan kunt u de voor u belangrijke onderwerpen ook eerder toesturen naar secretariaat@dorpsraadbrummen.nl

Agenda:

 1. Welkom en opening
 2. Financieel jaarverslag 2019 namens de penningmeester door Henk Poldermans
 3. Kascommissie
 4. Jaaroverzicht 2019 door de secretaris Dagmar Zark
 5. Bestuur
 6. Afsluiting
 7. Korte pauze
 8. Algemene vergadering
 9. Verslag en actiepunten vorige vergadering 20-11-2019
 10. Lopende activiteiten:
 1. Commissie Groen
 2. Commissie BZZV
 3. Commissie Viaduct
 1. Update Centrumplan
 2. Update gemeente
 3. Update SWB
 4. Update Veluwonen
 5. Afsluiting en volgende vergadering op 22 april 2020
Meer berichten
 


Week 8

TRANSPIRATIEDe oplossing voor week 36: