Logo brummensnieuws.nl

Ruim twintig mille voor sociale samenhang Hall

HALL - De Stichting Hall Leeft krijg van de provincie ruim 20.000 euro om de sociale samenhang in het dorp te vergroten. Het geld komt van de provinciale Leefbaarheidsalliantie, die de stichting vanaf de start ondersteund heeft. De Leefbaarheidsalliantie heeft ten doel de leefbaarheid en de sociale cohesie in met name kleine kernen te ondersteunen.

Het dorp is 850 inwoners groot, maar telt 14 verenigingen die in belangrijke mate aan de basis staan van 50 jaarlijkse evenementen. Is de bevordering van de sociale cohesie dan nog noodzaak? Volgens Lisette Bosch, voorzitter van Hall Leeft, wel. "Er gebeurt veel in het dorp, maar we kampen met dezelfde problemen als andere kleine kernen. Het dorp vergrijst, er zijn relatief weinig jongeren. Wil je een dorp leefbaar houden zul je extra inspanningen moeten plegen."

De dorpsbewoners werden wat dat betreft wakker geschud tijdens een drukbezochte bijeenkomst over de toekomst van basisschool De Vossestaart eind 2015. Daar hield de schoolleiding de dorpelingen voor dat de school wellicht zou moeten sluiten bij gebrek aan voldoende leerlingen. 'Dat nooit' was de reactie.  Want met het sluiten van de school zou een aanzienlijk deel van de ziel van het dorp worden weggesneden. Een ontmoetingsplek zou verdwijnen plus veel activiteiten. Daarbij was de vrees dat leerlingen die elders naar school zouden gaan, daar ook wellicht zouden gaan sporten. Slecht voor een organisatie als voetbalvereniging SHE.  Kort na de bijeenkomst in de school werd, nadat een groep Hallenaren de handen ineen had geslagen, de Stichting Hall Leeft opgericht.

Het eerste doel was: meer leerlingen. Veel ideeën werden geboren, veel daarvan ook in daden omgezet. Belangrijke daaronder: de bouw van starterswoningen, Hall onder een dak (realisering van een dorpscentrum), verduurzaming van het dorp. Het succes bleef niet uit. Het aantal leerlingen van de school groeit, de starterswoningen gaan er komen, de komst van het dorpscentrum lijkt kansrijk. Maar daarnaast is er een hele reeks kleinere projecten. De aanleg van een moestuin achter de school, te onderhouden door leerlingen en ouderen, happen en stappen (een culinaire wandelroute door het dorp) en een verbreding van het cultuuraanbod. Bosch: "Het is de bedoeling dat we hierbij juist ook mensen gaan betrekken die voorheen minder bij het Hallse leven betrokken waren. De inzet van alle dorpelingen is daarbij het belangrijkste, maar de ruim 20.000 euro van de provincie geeft wel een lekker zetje in de rug". 

Meer berichten
 


Week 8

TRANSPIRATIEDe oplossing voor week 36: