Logo brummensnieuws.nl

Actie voor vervoer sporters vv Loenermark

LOENEN - Op meerdere manieren bereikte spelers van het 45+ team van voetbalvereniging Loenermark uit Loenen het verzoek om mee te helpen G- Voetballers (sporters met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking) en Richard Pannekoek mobiel te houden. En daar werkt het 45+ team graag aan mee! Richard was tot voor relatief kort, een paar jaar geleden, nog actief speler van het 45+ team. Daarnaast was hij enthousiast trainer van de G-voetballers. Dit ging goed totdat de slopende ziekte A.L.S. dit niet meer toe liet. De ziekte maakt hem meer en meer afhankelijk van externe, kostbare en niet flexibele vervoersoplossingen.

Richard is nu coach van het 2e senioren herenteam van vv Loenermark, het is voor hem zeer complex om bij wedstrijden en trainingsavonden aanwezig te kunnen zijn. Voor Richard en zijn gezin tracht het 45+ team weer meer vrijheid te bieden met wel een flexibele vervoersmogelijkheid. De G-voetballers hebben een probleem met het vervoer naar uitwedstrijden, het is lastig om voldoende auto's beschikbaar te hebben. Daarom is het 45+ team een crowdfunding actie gestart. Dit past prima in de visie van Loenermark: "Loenermark, meer dan voetbal". Het 45+ team wil geld inzamelen voor mobiliteit voor deze doelgroepen, om het vervoersprobleem van de G-Voetballers en Richard op te lossen. Afhankelijk van het eindbedrag wordt het zo optimaal mogelijk ingezet: mobiliteitsvergoeding, bus-huur of een deel-bus. Hoe meer mensen, bedrijven en instanties dit doel steunen hoe meer er gedaan kan worden voor hun. U kunt uw bijdrage doneren via: www.vvloenermark.nl/590/1/een-bus-voor-onze-sporters/ of door het over te maken op het rekeningnummer gekoppeld aan de actie: NL87 RABO 0348061358 t.n.v. vv Loenermark. De initiatiefnemers hopen op een gulle gift en de bereidheid om dit initiatief met zoveel mogelijk mensen te delen. Iedere bijdrage is welkom en wordt zeer gewaardeerd. De actuele stand van de actie is te volgen op de home page van vv Loenermark: www.vvloenermark.nl. Mocht u meer toelichting willen over de actie dan kunt u contact opnemen via info@vvloenermark.nl.

Meer berichten
 


Week 8

TRANSPIRATIEDe oplossing voor week 36: