Logo brummensnieuws.nl

Van Hedel ziet lokaal vuurwerkverbod niet zitten

BRUMMEN - Burgemeester Alex van Hedel ziet een lokaal totaal vuurwerkverbod als Apeldoorn wil invoeren niet zitten. "We hebben te weinig politiemensen om zo'n verbod te handhaven. En verbieden heeft bovendien weinig zin als je overal elders gewoon vuurwerk kunt kopen. Je kweekt valse verwachtingen door nu voor 2020/2021 een verbod af te kondigen. Een landelijk verbod op termijn heeft denk ik wel kans van slagen."

Van Hedel, die als burgemeester 'openbare orde en veiligheid' in zijn portefeuille heeft, zegt oog te hebben tegen de groeiende afkeer van vuurwerk. "Zeker. Het leidt tot vernielingen, mensen raken gewond, hulpverleners worden met rotjes en erger belaagd, het dierwelzijn lijdt eronder, er is vervuiling. De discussie die wordt gevoerd over vuurwerk heeft vaak een emotioneel karakter. Maar je moet het probleem rationeel benaderen. Dan is snel duidelijk dat verbieden niet te handhaven is. De politie heeft veel te weinig capaciteit en het gebrek aan mensen is door allerlei ontwikkelingen alleen maar gegroeid. Na de moord van de advocaat Dierk Wiersum zijn agenten uit de sterkte gehaald om de rechterlijke macht te beschermen. Doordat er minder lokale cellen zijn, moeten verdachten worden getransporteerd naar plekken waar wel celcapaciteit is. Kost ook veel tijd. We hebben recent te maken gehad met zeer grote, ingrijpende demonstraties waarbij grote inzet nodig was. Er zijn meer evenementen, die politiebegeleiding vergen. En het politiekorps is vergrijsd. De uitstroom is dus groot en dat vul je niet een-twee-drie van onderaf aan. Laatst hadden we die grote brand in een bedrijfspand aan de Enkweg, waarbij onder meer van verre water aangevoerd moest worden. Met moeite konden we een beroep doen op twee, later drie politiemensen om verkeer en dergelijke in goede banen te leiden. Kijk, als er echt een ernstige calamiteit plaatsheeft, zullen zeker voldoende politiemensen daar naartoe worden gedirigeerd. Maar het voorbeeld van die brand geeft wel aan hoe nijpend het met de bezetting is."

Van Hedel vraagt zich ook af waar de prioriteit moet liggen als het gaat om de handhaving van de openbare en veiligheid: "Brummen is toch een veilige gemeente en de vuurwerkoverlast valt mee, al wil ik de klachten daarmee niet wegwuiven. Feit is echter dat er nieuwe vormen van criminaliteit groeiende zijn die we misschien niet zo snel zien, maar die wel zeer ontwrichtend zijn. En doel ik onder meer de georganiseerde misdaad rond de productie van drugs. Als plattelandsgemeente met veel vrijkomende gebouwen zijn we aantrekkelijk voor hennepkwekers of producenten van synthetische drugs. Dat de bestrijding van deze vormen van criminaliteit wel hoge prioriteit heeft, juich ik alleen maar toe."

Meer berichten
 


De oplossing voor week 2

In week 2 was er geen puzzelDe oplossing voor week 36: