Logo brummensnieuws.nl

Brummen haalt toch kerstbomen op!

GEMEENTE BRUMMEN - De gemeente Brummen verzamelt in januari toch de kerstbomen. Op woensdag 8 januari 2020 kunnen particulieren (kinderen en volwassenen) en verenigingen op vier plaatsen hun kerstboom inleveren. Elke ingezamelde boom levert 50 eurocent op.

Aanvankelijk had Brummen in het kader van de bezuinigingen besloten om het inzamelen van kerstbomen af te schaffen. Mensen werd geadviseerd om de boom in stukjes te zagen en in de groene container te gooien. Ook konden de bomen weggebracht worden. Op vertoon van de milieupas en tegen betaling van ruim vier euro konden inwoners van Brummen ze op het recycleplein van Circulus-Berkel in Zutphen en Apeldoorn achterlaten.

Die plannen zorgde in de Brummense samenleving voor veel gemor. In de gemeentelijke afvalstoffenreserve zit nog meer dan een miljoen euro en de burger dan laten zitten met zijn of haar kerstboom werd niet begrepen.

Het plan kwam voort uit het 130 punten tellende bezuinigingsplan dat vorig jaar aan de raad is voorgelegd. Door geen kersbomen meer inzamelen zou de gemeente duizend euro in dat volle reservepotje van afvalstoffenreserve kunnen laten zitten. Maar bij het voorstel hadden de ambtenaren al kanttekeningen geplaatst "Het risico bestaat dat kerstbomen massaal gedumpt worden en veel uren in het opruimen van die bomen moet worden gestoken". En in het voorstel stond ook "Deze actie is populair onder de inwoners en hierop bezuinigen betekent onvrede."

Nu het bezuinigingsplan wordt uitgevoerd blijkt het, volgens de gemeentelijke voorlichters, om een bezuiniging te gaan van vierduizend euro. Duizend euro zogenaamde werkelijke kosten en drieduizend euro voor manuren en ritkosten. Deze kosten waren niet genoemd in het bezuinigingsplan, noch in de perspectiefnota.

Tijdens de behandeling van het bezuinigingsplan door de gemeenteraad is geen actie ondernomen om deze bezuiniging te schrappen. Met het vaststellen van de begroting op 31 oktober werd vorige week uitvoering gegeven aan dit voorstel met de voorspelde onvrede als gevolg.

Die onvrede drong afgelopen week ook door tot het college en in de wekelijkse vergadering draaide B en W dinsdag de bezuiniging terug en stelde uit de afvalstoffenreserve weer geld beschikbaar. Inwoners van Brummen en Eerbeek hoeven dus niet te zagen of af te reizen naar Zutphen of Apeldoorn. Ze kunnen hun boom gewoon zoals voorgaande jaren in Brummen of Eerbeek inleveren.

Op woensdag 8 januari 2020 kunnen de bomen (zonder pot of staander) tussen 13.30 en 16.30 uur worden ingeleverd, op het gemeentelijk afvaldepot Arnhemsestraat en dierenpark 't Goor aan de Troelstralaan in Brummen of in Eerbeek op het grasveld hoek Volmolenweg/ Poelkampstraat of op de groenstrook Kindcentrum De Sterrenbeek aan Derickxkamp. Wie veel kerstbomen wil inleveren wordt verzocht deze aan te bieden bij het gemeentelijk afvaldepot in Brummen. De kerstboominzameling is niet voor bedrijven bedoeld.

Meer berichten
 


Week 30

VRAAGGESPREKDe oplossing voor week 9: