Logo brummensnieuws.nl

Hogenenk als de noordelijke groene poort

BRUMMEN - Bewoners van de Hogenenk hebben met het aanbieden van hun gebiedsplan aan de wethouders Inberg en Van Ooijen hún landschap op de kaart gezet. Het geschetste beeld wordt gedragen door de hele buurt. Het college wordt gevraagd zich hierover uit te spreken.

Piet Verbeek, bewoner van landgoed Het Malster benoemt direct een verbinder met visie op natuur en landschap, de onverwachts overleden Henk Wansink, de boer van De Meander. "Wij staan hier zonder Henk, maar zonder Henk zouden wij hier niet staan." Daarmee is direct de basis van het stuk aangesneden. "De waarde van het landschap is afhankelijk van de waarde van de onderliggende grond" was de kernuitspraak van Wansink.
Piet Moerkens, voorzitter van Stichting Hogenenk, opdrachtgever van het onderzoek naar de gebiedsontwikkeling, geeft aan dat het plan de steun heeft van de hele buurt. Hij meldt dat ze zich serieus genomen voelen door de gemeente na de aanbieding van het stuk. Het heeft wel een lange geschiedenis. Al bijna 30 jaar spant zijn stichting zich in om grote ingrepen in de buurt te voorkomen. "De belevingswaarde van het laatste stukje onaangetast akkergebied van Brummen moet iedere inwoner aan het hart gaan" stelt Moerkens.

Verbeek merkt op dat het geen eenrichtingsverkeer kan zijn. "Het kan natuurlijk niet dat de burger een wandelingetje maakt in het gebied, en dat de boer gratis en voor niets de heggen moet onderhouden. Een fatsoenlijke beloning voor een natuurvriendelijke bedrijfsvoering is een keiharde noodzaak." De initiatiefnemers willen dat het gebied een opwaardering doormaakt. De Rhienderense beek die ter hoogte van de Hogenenk aantakt op de Brummense beek moet zo worden ingericht dat het water bevat en niet alleen afvoert. Moerkens "Een soort uitloopgebied op de juiste schaal op fiets- en loopafstand bij de nieuwe wijk Elzenbos, en bij het werkgebied Rhienderen Noord. Nu al wandelen veel mensen hier, met betere paden en nog meer belevingswaarde wordt het alleen maar aantrekkelijker." Verbeek geeft hierbij aan "Waardevermeerdering kent vele gezichten, niet alleen het landschapsbeeld verbetert maar door verhoging van de biodiversiteit neemt ook de natuurlijke weerstand toe. Met meer natuurlijke vijanden zal bijvoorbeeld minder overlast door de eikenprocessierups optreden, of van emelten en engerlingen. Daarbij is burger én boer gebaat." Verdere verstening en toenemende verkeersdruk is wel de donkere wolk boven het gebied. Noem het plan conservatief, dat is soms heel vooruitstrevend.

Meer berichten
 


Week 30

VRAAGGESPREKDe oplossing voor week 9: