Logo brummensnieuws.nl

Dorpsraad Eerbeek-Hall vergadert op woensdag 11 december

EERBEEK/ HALL - Dat betekent dat er tussen 19.00 en 19.30 uur wederom een inloopmoment is in het Tjark Rikscentrum. Inwoners worden uitgenodigd om dan persoonlijk te komen voorleggen wat zij met de Dorpsraad willen bespreken. Alles wat met de verbetering van leefbaarheid te maken heeft kan onderwerp van gesprek zijn. info@dorpsraadeerbeek-hall. 

Meer berichten
 


Week 30

VRAAGGESPREKDe oplossing voor week 9: