Logo brummensnieuws.nl

Kerstavond bij de 'Vrouwen van Nu'

BRUMMEN - December: alweer de laatste maand van 2019. Een maand waarin we Sint-Nicolaas in Nederland welkom heten en we Kerst en Oudjaar vieren.
Op 11 december a.s. organiseert de Vrouwen van Nu Brummen een sfeervolle Kerstavond voor haar leden.  Het koor No Dubio verzorgt een optreden in Kerstsfeer en er is gelegenheid om elkaar onder het genot van een hapje en drankje te ontmoeten. De avond begint op 11 december om 20.00 uur in Plein 5 te Brummen. Voor 2020 heeft het bestuur het programma rond. Een programma met voor elk wat wils. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u kennis nemen van de activiteiten: u bent van harte welkom in het nieuwe jaar bij de VvN. Voor meer informatie over Vrouwen van Nu Brummen : vrouwenvannubrummen@gmail.com en op de website www.vrouwenvannu.nl/brummen.

Meer berichten
 


Week 31

In week 31 stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 9: