Logo brummensnieuws.nl

INGEZONDEN - Is politiek een vreemde ziekte?

De leadzanger van Doe Maar, Henny Vrienten, bezingt in ´Smoorverliefd´ dat liefde een 'vreemde ziekte' is. Geldt dat ook niet voor de politiek in Brummen? Overgaan tot een éénmansfractie of overstappen naar een andere en/of een nieuwe partij oprichten is bijna orde van de dag. Dus versplintering met alle gevolgen van dien. Droevige Berichten! "Wat is wijsheid", schrijft een briefschrijver uit Brummen in een weekblad. En aanvullend zegt dat er "mensen beschadigd worden en dat oude mannen hun tijd wel hebben gehad". Dit, naar aanleiding van een artikel door een verontruste inwoner van Brummen in een hieraan voorafgaande uitgave van die krant. Die schrijver is weliswaar een pensionado, maar wel een met levenservaring, werkend in de opbouwfase na WO 2 en democratisch gericht. Dát mistte de oplettende lezer in het tegenbericht. Is het Iemand die misschien, door ingeving van anderen, kleurenblind is geworden voor wat er in onze gemeente gaande is?

De Brummense politiek volgend buiten de raadszaal, verbaast het waarschijnlijk velen hoe makkelijk men overstapt of een nieuwe partij opricht. "Soms laakbaar", schreef een journalist. Een Droevig Bericht. Naarmate het aantal partijen toeneemt wordt de bestuurbaarheid steeds ingewikkelder. De kiezer wil kandidaten met KENNIS van zaken. Lokale partijen denken dat zij dichter bij de burger staan dan politieke partijen. Maar is dat werkelijk zo? Is hun opleiding/kennis navenant of speelt eigen belang ook een rol. Er zijn de laatste tijd veel politieke uitwijkelingen geweest. Gevolg: verwarring, populisme en een stevige kostenpost. Je moet als raads- en/of collegelid flink wat in je mars hebben. Naast de benodigde kennis zijn er fractie-, bestuurs,- en raadsvergaderingen en vele leesuren, met daarnaast nog de gewenste bezoekjes aan plaatselijke organisaties. Die 'vreemde ziekte' zou eigenlijk uitgebannen moeten worden. Door een kiesdrempel? Maar is dat democratisch? Eén ding is zeker; verandering van politieke spijs doet niet altijd goed eten. Zie hiervoor maar de perikelen in deze raadsperiode. Bovendien zijn wij als kiezer dan ook medeverantwoordelijk voor ontslagen- en in deeltijd werkende wethouders met recht op wachtgeld. Een extra kostenpost! Ik heb begrepen dat vanaf nu de zaken in Brummen weer op de rails staan. Ik wens het huidige en frisse college alle goeds toe voor de komende periode.

Een partij-gerelateerde inwoner uit de gemeente Brummen.

Meer berichten
 


Week 31

In week 31 stond er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 9: