Logo brummensnieuws.nl
De eik voor en na de verwijdering
De eik voor en na de verwijdering

De ooievaarseik gaat om

De eik voor en na de verwijdering
De eik voor en na de verwijdering

EERBEEK – De Amerikaanse eik waarin de ooievaar zich een aantal jaren geleden zich gevestigd had is afgelopen maandag verwijderd. De boom was al eerder als verkeersonveilig afgekeurd, echter afgelopen voorjaar was de vogel eerder terug op het nest als verwacht. De kap kon toen niet doorgaan. Het waterschap, eigenaar van de boom, plaatste toen een alternatief in de vorm van een nieuw nest. Nu, vlak na de herfst was er nog geen activiteit en binnen twee uurtjes was de boom verwijderd.  

Voor het kappen van de boom was al vorig jaar een kapvergunning verleend, echter de ooievaar had al vroeg in het voorjaar het zich daarin bevindende nest weer bezet. Kappen is toen niet doorgegaan. Nu was men op tijd. De boom, een Amerikaanse eik, had al veel eerder dood hout en zwamvorming vertoond en was toen ontdaan van hoofdtakken. De ooievaar zag wel iets in deze ontstane vork en bouwde daar een nest in op een mooie overzichtelijke plek, en heeft daar twee jaar jongen grootgebracht. Het verval van de boom hield daarmee niet op en zette door. Verwijdering was onvermijdelijk. Rest nu nog een lege plek met jonge bomen, een scheve lantaarnpaal en een nieuw ooievaarsnest. Wie weet maken de ooievaars daar gebruik van komend voorjaar, ze hebben er aan kunnen wennen.

Meer berichten
 


Week 27

In week 27 zat er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 9: