Logo brummensnieuws.nl

INGEZONDEN - Ik vind...

INGEZONDEN - Ik vind....dat de VVD-fractie zich diep moet schamen vanwege hun kleingeestige gedrag. Ja, het is teleurstellend en mogelijk onbegrijpelijk dat je midden in een coalitie-onderhandeling 'kaltgestellt' wordt. Onderhandelingen die jezelf bent gestart om een zo breed mogelijk draagvlak voor het gemeentelijk bestuur te realiseren. Daarbij hoort ook reflectie.  Reflectie  betekent : zicht krijgen op je eigen gedrag  en daar lering uittrekken. Niets leek daarop tijdens de installatiebijeenkomst van de nieuwe wethouders. De VVD-fractie  stemde tegen, omdat ze niet meer mee mochten doen. Aan het coalitieakkoord  was nauwelijks gesleuteld. Het was dus enkel een daad van obstructie. En dat terwijl er een wethouder van GroenLinks werd geïnstalleerd; de partij waarvoor de VVD-fractievoorzitter een aantal jaren geleden gemeenteraadslid was elders in het land. Voor iemand die zo makkelijk politieke principes inruilt moet het toch niet moeilijk zijn om ook deze beweging te maken? Wat schiet Brummen op met zo'n kleingeestige opstelling wanneer je zegt voor de toekomst te zoeken naar draagvlak en verbinding. Een zetelrover die zich bestolen voelt.


Jan Willem de Jonge
Voormalig IPV-er

Meer berichten
 


Week 27

In week 27 zat er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 9: