Logo brummensnieuws.nl
Bron: Google
Bron: Google

Maakt tankstation plaats voor appartementen?

Bron: Google
Bron: Google

BRUMMEN - Gerhard Nijenhuis heeft grootste plannen voor de verhuizing van zijn tankstation, gelegen aan de hoek G.K. van Hogendorpstraat en Zutphensestraat in Brummen. De gemeente gaf al in 2003 aan, de tankstations uit de kern van het dorp te willen plaatsen. Nijenhuis heeft afgelopen dinsdag een ambitieus plan gepresenteerd aan de omwonenden.

Enkele omwonenden en belangstellenden waren gekomen voor de presentatie over de verhuizing van het tankstation en het bouwen van een zo energieneutraal mogelijk appartementengebouw op de vrijgekomen plek. Hiervoor heeft Nijenhuis GK Projecten B.V. opgericht en een architect in de arm genomen, Weusten Liedenbaum Architecten. Uiteraard zijn er een aantal randvoorwaarden opgesteld door Stedenbouw en Welstand. Het gebouw moet passen op deze locatie, de entree aan Zutphensestraat, ondergrondse parkeergelegenheid voor de bewoners, rondom het gebouw voor bezoekers. Daarbij is rekening gehouden met de verkeersstroom zoals die nu is op de Zutphensestraat. Met het oog op de veiligheid biedt de uitrit van de parkeergarage goed zicht op de omgeving.

De uitstraling lijkt op 't Cromhouthuis aan De Wijslaan in Brummen. Alles uit 1 steensoort, met siermetselwerk en mooie details die passen bij andere huizen in het dorp.

Zoals het plan nu is gepresenteerd, komen er 14 appartementen in 4 woonlagen. Daarvan zijn 3 lagen met 4 appartementen, bovenop komen 2 grote appartementen met een ruim terras. De presentatie werd omlijst met diverse tekeningen en zo kreeg men een indruk van het uiterlijk en de plaatsing van het pand. En tevens hoe de hoogte zal zijn. Het wordt 50% koop- en 50% huurappartementen.

Reacties omwonenden

De reacties van de omwonenden was zeer divers. Weerstand tegen de hoogte (13 mtr nokhoogte) en gebrek aan privacy in hun achtertuin. Maar ook positieve geluiden. Ze kijken liever tegen een mooi gebouw aan, dan tegen een tankstation met de daarbij behorende overlast.

Bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen voor de appartementen en die voor het tankstation zijn samengevoegd. Er is nu een principe akkoord met de gemeente over de eerste plannen. De bedoeling is eerst het tankstation te gaan bouwen, dit draaiende te hebben en dan pas de bouw van de appartementen te starten. Ieder plan is van elkaar afhankelijk, geen tankstation? Dan ook geen appartementen. Het plan is nog in de voorfase en wordt nu voorgelegd aan de raad. Daarna ligt het ter inzage en kunnen er zienswijzen worden ingediend. Kortom, het staat nog niet vast.

Meer berichten
 


Week 22

VERWANTSCHAPDe oplossing voor week 9: