Logo brummensnieuws.nl

INGEZONDEN - De beschaving van Brummen…..

Naoberschap...., dat staat in Brummen hoog in het vaandel, zo wordt gesteld. Hier wordt nog naar elkaar omgekeken en dat zou betekenen dat we met beschaafde- en betrokken mensen van doen hebben. Mensen die betrokken zijn met elkaar, waardoor we samen kunnen leven in een 'veilige' omgeving...naoberschap.

Waarom erger ik me dan al vele weken en lijkt dat deze beschaafde leefvorm in ons Brummen ver te zoeken is. Wanneer ik de kranten de laatste tijd lees, worden er mensen beschadigd. Neem de column van Muus Groot in het Brummens Weekblad van vorige week. Muus doet voorkomen of hij het allemaal wel weet en doet zonder 'hoor en wederhoor' zijn persoonlijke mening aan het papier toevertrouwen. Hij speelt het op de man/vrouw zonder zich af te vragen of dit wel juist is. Had hij niet kúnnen weten dat de genoemde persoon een goede reden had om niet bij de bijeenkomst van 14 november te zijn? Ik denk van wel.
Maar nogmaals waarom op de persoon? Kan het niet zijn dat wanneer de muziek speelt, je even bedankt voor het dansje, gewoonweg omdat je daar fysiek niet toe in staat bent?
Of ligt het aan de partijkleur van Muus Groot? Het is namelijk voorgekomen dat leden onbeschaafd overgaan tot uithalen. Zelfs de wethouder, die overgaat tot schofferen en uithalen naar mijn vrouw. En waarom?, deze PvdA-wethouder had liever een andere koers gevaren dan waar de Raad voor stond. Zijn fractiegenoten lopen al jaren blindelings achter hem aan en het woord 'dualisme' is hen totaal vreemd. Maar het is toch zo dat de Raad kritisch het handelen van het college controleert. De Raad, het hoogste orgaan van de gemeente. We hebben het nog steeds over beschaving. Mag ónze burgemeester zich in de krant uitspreken over het handelen van een wethouder. In mijn optiek hoort een burgemeester boven alle partijen te staan en geen mening te ventileren in de krant, terwijl er nog vragen zijn bij raadsleden over het handelen van deze wethouder. Maar ook dit is onder de mantel van politieke machtsdrang van tafel geschoven. Hier heeft men iets op gevonden, namelijk een 'integriteitonderzoek'. Dank je de koekoek. Om maar vooral mee te mogen regeren hebben de toenmalige oppositiepartijen zich aan dit onderzoek geconformeerd. Politiek, het is hier niet beschaafd, het is allemaal om macht te doen. Je ziet politieke partijen ineens van eerder ingenomen standpunten veranderen om toch maar vooral mee te kunnen doen in een nieuw college.
Tijdens het zomerreces is een rustpauze ingelast in de onderhandelingen, waar de VVD nog volop aan mee deed. Dit gebeurde om humanitaire redenen van één van de fractievoorzitters. Maar wat gebeurt er......., partijen zien hun kans schoon om over te gaan tot een coalitiecoup en zet de kritische VVD aan de kant. Is dat beschaafd? Is het beschaafd om de stem van vele kiezers uit te sluiten. Is het beschaafd om te roddelen over personen en hen te beschadigen. Het woord 'achterbaks' is veel genoemd de laatste tijd in Brummen en in de Brummense politiek zou men zich eens achter de oren moeten krabben en kijken wie die schoen past. De burger is de politiek zat, is het gekonkel en het onbeschaafde gedrag van politieke partijen zat. Ik kijk uit naar nieuwe verkiezingen. Brummen en beschaving..., er valt nog veel te leren!!

Leo Wijnhoven

Meer berichten
 


Week 27

In week 27 zat er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 9: