Logo brummensnieuws.nl
Foto: Lars Soerink

Energie-opwekking in het landschap

Foto: Lars Soerink

BRUMMEN – Het Landschapsgesprek 2019 ging over energieopwekking in het landschap. Een onderwerp dat leeft: met ruim 100 mensen in de Reuvershoeve zorgden zonne-en windenergie voor een geëngageerd gesprek. Het landschapsgesprek werd georganiseerd door Landschapsnetwerk Brummen in samenwerking met Brummen Energie.

Duidelijk werd hoe groot de impact op het landschap van duurzame energie zal zijn. Tegelijk waren er hoopvolle signalen: als we 'duurzame energie' als samenleving slim aanpakken, is er winst te halen voor landschap, boeren, natuur en inwoners. Drie presentaties zorgden voor de nodige context. Kirsten van de Meeberg legt uit hoe de 'opgave' voor de verduurzaming van onze energiebronnen in de cleantech-regio is georganiseerd: het hoeveel en waarom van de energietransitie in een notendop. Gedeelde reactie van de aanwezigen: dat is veel!

Alex Schotman van Alterra (Wageningen Universiteit) vertelt over slimme combinaties van energieopwekking en kansen voor natuur. Hoe met aandacht voor natuur en een goed beheer een leefgebied voor wilde planten en dieren kan ontstaan in zonneparken. En hoe, als je dat niet doet, de natuur en bodem er niets aan heeft. Vooral de soorten dieren en planten die ooit algemeen waren in het buitengebied, zoals de geelgors, kunnen profiteren van natuur-inclusieve zonneparken. Maar die natuur-meerwaarde ontstaat niet vanzelf: daar moeten we als samenleving nadrukkelijk om vragen. Paul Opdam van Landschapsnetwerk Brummen legde het verband met het verleden: hoe het landschap tussen Veluwe en IJssel een aantal heel verschillende karakters heeft gekregen. Opdam projecteert, om discussie los te maken, zonne- en windopwekking in beelden van ons landschap van nu. Daarmee geeft hij een voorzet voor veel discussie gedurende de avond. Kunnen zonneparken helpen om geïsoleerde 'natuur-eilanden' in het agrarisch cultuurlandschap te verbinden? Op een manier die boeren helpt om op nieuwe wijze een inkomen te verdienen met natuur-inclusieve kringlooplandbouw? Het kan, maar het gaat niet vanzelf en vraagt om veel betrokkenheid van de omgeving.

Het 'energiespel' van Brummen Energie stelde een concrete uitdaging: Brummen energieneutraal maken door op een kaart denkbeeldige zonneparken en windmolens 'in te passen' – waarbij het ging om het gesprek, niet om de uitkomst. Uit hoek van de Brummense politiek volgde lof voor de avond, waar een fors gesprek vooral duidelijk maakt dat het laatste woord over dit grote thema nog niet gezegd is. Landschapsnetwerk houdt u graag op de hoogte van het vervolg via haar nieuwsbrief. Meld u aan via www.landschapsnetwerkbrummen.nl.

Meer berichten
 


Week 30

VRAAGGESPREKDe oplossing voor week 9: