Logo brummensnieuws.nl

Contactgroep voor mantelzorgers

BRUMMEN - Heeft u ook langdurige zorg voor een naaste? Dan wordt u mantelzorger genoemd. Voor mantelzorgers in de gemeente Brummen is er een contactgroep gestart. Eén keer per maand komt de groep bij elkaar en kunnen er ervaringen gedeeld worden in een veilige, vertrouwelijke en respectvolle sfeer. Door te delen krijgt u soms nieuwe inzichten en kunt u leren van elkaar. Maar het is ook gewoon fijn om te delen waar u tegen aan loopt of juist wat goed gaat. Een mantelzorgconsulent is de gespreksleider en samen komen onderwerpen aan bod, bijvoorbeeld omgaan met gedragsveranderingen, rolverandering in de relatie, loslaten, diverse gevoelens.
Heeft u interesse? U bent van harte welkom! De ontmoeting is 1 keer in de maand op donderdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur, locatie Plein 5, Graaf van Limburg Stirumplein 5 te Brummen. De eerstvolgende keer is op 28 november. Voor meer informatie of aanmelden: Knooppunt Mantelzorg Brummen mantelzorg@welzijnbrummen.nl of bel naar 0575-561988.

Meer berichten
 


Week 27

In week 27 zat er geen puzzel in de krantDe oplossing voor week 9: