Logo brummensnieuws.nl

Gemeente snijdt in openingstijden balie Eerbeek

EERBEEK - De gemeentelijke balie (servicepunt) in de Eerbeek is met onmiddellijke ingang minder lang open. Het college van burgemeester en wethouders heeft daartoe deze week besloten. De reden ervoor: bezuiniging.

De openingstijden van het Eerbeekse servicepunt wijzigen op dinsdag, woensdag en donderdag. Dan vervalt de middagopenstelling, die normaal gold tot 16.30 uur. Voortaan sluiten de deuren om 12.30 uur. De balie Burgerzaken was al minder vaak open, maar is voortaan ook op woensdagmiddag gesloten. Wie daar terecht wil, moet dat of op de woensdagochtend doen of op maandagmiddag (van 14.00-16.30 en 17.30 tot 19.30 uur).

De gemeente Brummen kocht het pand waar eerder de Rabobank was gevestigd in het voorjaar van 2017 aan voor een bedrag van 350.000 euro. Een belangrijke reden was het optimaliseren van de gemeentelijke dienstverlening. Het ontwikkelen van het bestaande loket Eerbeek (gevestigd in het Tjark Riks centrum) naar een volwaardige voorziening hoorde daarbij. Gekozen werd ook om aan te sluiten op de behoefte onder inwoners: een extra avondopenstelling (één in Brummen en één in Eerbeek), vervroegde openingstijden (vanaf 08.30 uur) en meer openingstijden in de middag (op momenten dat kinderen vrij zijn van school). Daar wordt nu dus weer in gesneden.

De reden is dat bezuinigd moet worden op de organisatiekosten. In 2017 moest daarop 125.000 euro per jaar worden bezuinigd, oplopend naar 500.000 euro eind 2020. Bij de Perspectiefnota van dit voorjaar heeft de raad besloten een extra bezuiniging aan de organisatie op te leggen van 100.000 euro. Het verminderen van de openingstijden van de balie in Eerbeek is een van de maatregelen die daarvoor genomen worden. Overigens levert het maar een geringe bijdrage aan de bezuinigingen: 25.000 euro. Bij het bezuinigingsvoorstel wordt al opgemerkt dat het 'dat dit onoverkomelijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de dienstverlening'.

Als bekend verkeert Brummen financieel gezien in zwaar weer. Bij de laatste raadsvergadering besloten een meerderheid (PvdA, CDA, D66 en GroenLinks) de OZB aanzienlijk verder te verhogen dan in de begroting -die in deze vergadering werd besproken- voorstelde. Waar in de begroting een verhoging van 700. 000 euro voorlag, besloten de vier partijen tot een verhoging van 1.245.000 euro extra. Het grootste gedeelte van die extra gelden willen ze aan de reserves toevoegen om Brummen financieel weerbaarder te maken. Of het daarbij blijft? In het nieuwe coalitieakkoord van de vier, dat donderdag is gepresenteerd schrijven ze de gemeentelijke gezond te willen houden door 'te sturen op kostenbeheersing, risicobeheersing en risico-vermindering en anderzijds door de inkomsten structureel te verhogen'.

Meer berichten
 


Week 30

VRAAGGESPREKDe oplossing voor week 9: